Kezünkben a digitális jövő

A szakmai képzések megújuló rendszere

A szakmai képzés (szakképesítések) tartalmi szabályozói

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakmai oktatást szakmai vizsga, a szakmai képzést képesítő vizsga zárja.

A szakmai vizsgákra vonatkozó tudnivalókat itt találja.

Az IKK Vizsgaközpont szakmai vizsgákra vonatkozó Vizsgaszabályzata itt érhető el.

Az oldal alábbi része a szakmai képzés megújuló rendszeréhez kapcsolódóan nyújt információt, segíti a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítések között történő eligazodást és a szakképesítések programkövetelményeinek (PK) megismerését, valamint itt lehet jelentkezni az IKK Vizsgaközpont által szervezett képesítő vizsgákra.


Programkövetelmények (PK)

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyság-növekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

Ezt a rugalmasságot szolgálja többek között, hogy a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján indítható, programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig bárki javaslatot tehet. A programkövetelmények tartalmazzák egyrészt a programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit, másrészt pedig a szakmai képzéshez kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett - képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását.


A programkövetelmény nyilvántartásba vétele 

  • A programkövetelmények nyilvántartásba vételének eljárásrendje itt érhető el.
  • A programkövetelmények nyilvántartásba vételének folyamatábrája itt érhető el.
  • A programkövetelmények kereshető Excel formátumban itt érhetők el.
  • A programkövetelményekkel kapcsolatos döntésekről itt tájékozódhat.

A Programkövetelményekhez tartozó vizsgákra a jelentkezési felület elérhetővé vált.

A szakképzés vizsgáztatási rendszere 2020-ban megújult, a szakmai- és képesítő vizsgák vizsgaszervezői feladatait az akkreditált vizsgaközpontok és az Innovatív Képzéstámogató Központ látják el. Szakmai vizsgát (beleértve a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát) 2025-ig az átmeneti időszakban az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézmények is szervezhetnek.

Képzők általi csoportos vizsgabejelentés az IKK Vizsgaközpontjához

A képesítő vizsgák képzők általi csoportos bejelentése elektronikus úton lehetséges, a csoportos vizsgaigény-bejelentő lap kitöltésével. Kitöltés után a vizsgaigény-bejelentő lapot (csoportos vizsgaigény-bejelentő) elektronikusan (xlsx, valamint pdf formátumban is) kérjük visszaküldeni a vizsgabejelentes@ikk.hu címre. A vizsgaigény egyeztetését követően a vizsga bejelentésre kerül a KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszerébe is.

Egyéni vizsgajelentkezőknek bármely akkreditált vizsgaközponthoz és az IKK Vizsgaközpontjához

A képesítő vizsgákra az egyéni jelentkezők a KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszerében tudnak elektronikusan jelentkezni. A rendszerben regisztráció nélkül is kereshető valamennyi aktuálisan meghirdetett vizsga. A meghirdetett vizsgákra jelentkezni regisztrációt követően lehetséges. Az egyéni vizsgajelentkezés megkezdése előtt, javasoljuk a képzővel történő egyeztetést a folyamatban lévő vagy tervezett csoportos vizsgabejelentéshez történő csatlakozási lehetőségekkel kapcsolatban.

A KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszer itt érhető el.

A vizsgáztatás folyamatát támogató moduljának felhasználói kézikönyve itt érhető el.

IKK képesítő vizsgák Vizsgaszabályzata

Az IKK képesítő vizsgákra vonatkozó szabályzatát itt találja.


Loading...