Kezünkben a digitális jövő

A szakmai képzések megújuló rendszere

A szakmai képzés (szakképesítések) tartalmi szabályozói

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakmai oktatást szakmai vizsga, a szakmai képzést képesítő vizsga zárja.

A szakmai vizsgákra vonatkozó tudnivalókat itt találja.

Az IKK Vizsgaközpont szakmai vizsgákra vonatkozó Vizsgaszabályzata itt érhető el.

Az oldal alábbi része a szakmai képzés megújuló rendszeréhez kapcsolódóan nyújt információt, segíti a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítések között történő eligazodást és a szakképesítések programkövetelményeinek (PK) megismerését, valamint itt lehet jelentkezni az IKK Vizsgaközpont által szervezett képesítő vizsgákra.


Programkövetelmények (PK)

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fenn hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyság-növekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

Ezt a rugalmasságot szolgálja többek között, hogy a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban rögzítésre. Szakmai képzés a megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit tartalmazó, a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény alapján indítható, programkövetelményre, annak módosítására és törlésére pedig bárki javaslatot tehet. A programkövetelmények tartalmazzák egyrészt a programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés tartalmi (kimeneti) követelményeit, másrészt pedig a szakmai képzéshez kapcsolódó – a szakmai képzéstől elváló és függetlenül szervezett - képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírását.


A programkövetelmény nyilvántartásba vétele 

  • A programkövetelmények nyilvántartásba vételének eljárásrendje itt érhető el.
  • A programkövetelmények nyilvántartásba vételének folyamatábrája itt érhető el.
  • A programkövetelmények kereshető Excel formátumban itt érhetők el.
  • A programkövetelményekkel kapcsolatos döntésekről itt tájékozódhat.

A Programkövetelményekhez tartozó vizsgákra a jelentkezési felület elérhetővé vált.

A szakképzés vizsgáztatási rendszere 2020-ban megújult, a szakmai- és képesítő vizsgák vizsgaszervezői feladatait az akkreditált vizsgaközpontok és az Innovatív Képzéstámogató Központ látják el. Szakmai vizsgát (beleértve a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát) 2025-ig az átmeneti időszakban az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézmények is szervezhetnek.

Képzők általi csoportos vizsgabejelentés az IKK Vizsgaközpontjához

A képesítő vizsgák képzők általi csoportos bejelentése elektronikus úton lehetséges, a csoportos vizsgaigény-bejelentő lap kitöltésével. Kitöltés után a vizsgaigény-bejelentő lapot (csoportos vizsgaigény-bejelentő) elektronikusan (xlsx, valamint pdf formátumban is) kérjük visszaküldeni a vizsgabejelentes@ikk.hu címre. A vizsgaigény egyeztetését követően a vizsga bejelentésre kerül a KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszerébe is.

Egyéni vizsgajelentkezőknek bármely akkreditált vizsgaközponthoz és az IKK Vizsgaközpontjához

A képesítő vizsgákra az egyéni jelentkezők a KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszerében tudnak elektronikusan jelentkezni. A rendszerben regisztráció nélkül is kereshető valamennyi aktuálisan meghirdetett vizsga. A meghirdetett vizsgákra jelentkezni regisztrációt követően lehetséges. Az egyéni vizsgajelentkezés megkezdése előtt, javasoljuk a képzővel történő egyeztetést a folyamatban lévő vagy tervezett csoportos vizsgabejelentéshez történő csatlakozási lehetőségekkel kapcsolatban.

A KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszer itt érhető el.

A vizsgáztatás folyamatát támogató moduljának felhasználói kézikönyve itt érhető el.

 

IKK képesítő vizsgák Vizsgaszabályzata
Az IKK képesítő vizsgákra vonatkozó szabályzatát itt érhető el.

Az IKK Vizsgaközpont Adatkezelési tájékoztatója 
Az IKK Vizsgaközpont vizsgaszervezési tevékenysége során kezelt adatok Adatkezelési tájékoztatója itt érhető el.


Loading...