Kezünkben a digitális jövő

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK), Programtantervek (PTT)

A szakmai oktatás (szakmák) tartalmi szabályozói

Szakképzés 4.0 stratégia célja, hogy a magyar fiatalok olyan készségek és kompetenciák birtokában kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segítségével megállják a helyüket a negyedik ipari forradalomban átalakuló munkakörökben is. A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerőpiaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fent hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyságnövekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

 

Képzési és kimeneti követelmények

A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos mérföldkő volt a Szakmajegyzék szakmáihoz tartozó Képzési és Kimeneti Követelmények új szemléletű meghatározása, amelyek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek és a gazdaság igényeit tükrözik.

A Képzési és Kimeneti Követelmények az alábbiak szerint épülnek fel:

– a szakma munkaterületének leírása
– a szakma képesség deszkriptorainak megfogalmazása
– az ágazati alapoktatás munkaterületének leírása
– az ágazati alapoktatás tanulási eredményeinek megfogalmazása
– az ágazati alapoktatás vizsgakövetelményeinek megfogalmazása
– az ágazati alapoktatás, alapvizsga tárgyi feltételeinek definiálása
– a szakma teljes tanulási eredményeinek kidolgozása
– a szakmairányok teljes tanulási eredményeinek kidolgozása:
 1. A szakmairányok közös követelményeinek meghatározása
 2. A szakmairányok speciális követelményeinek meghatározása
– a szakma/szakmairány szakmai vizsga követelményeinek meghatározása
– a szakmai vizsgához szükséges humán és tárgyi feltételek meghatározása
– a részszakmák követelményeinek meghatározása


Programtantervek

Az Szkr. 13. § alapján a programtanterveket a Képzési és Kimeneti Követelmények alapján kell kidolgozni.

A programtanterv a szakmai oktatás kötelező foglalkozásainak összesített száma kötelező érvényű, tartalma ezen túlmenően ajánlásnak minősül.

A programtantervek az alábbiak szerint épülnek fel:

  • A szakma alapadatai;
  • A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként;
  • A tanulási területek részletes szakmai tartalmának leírása;
  • A részszakmák ajánlott szakmai tartalma.

A Képzési és Kimeneti Követelmények tartalma, vizsgaleírása, valamint a programtantervek biztos alapot adnak mind a szakképző intézményeknek, mind a duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezeteknek saját szakmai programjuk, képzési programjuk kidolgozásához, melyhez itt talál segítséget.

Az alábbi felületen ágazati bontásban találhatók meg az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményei, valamint programtantervei.

Válasszon ágazatot