Kezünkben a digitális jövő

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK), Programtantervek (PTT)

A szakmai oktatás (szakmák) tartalmi szabályozói

Szakképzés 4.0 stratégia célja, hogy a magyar fiatalok olyan készségek és kompetenciák birtokában kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segítségével megállják a helyüket a negyedik ipari forradalomban átalakuló munkakörökben is. A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerőpiaci elvárások folyamatos változása miatt. A gazdasági növekedés csak akkor tartható fent hosszú távon, ha a fejlesztések hatékonyságnövekedést eredményeznek, és ehhez elegendő számú, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakember áll a munkaerőpiac rendelkezésére. Ehhez a gazdaság mindenkori igényeihez jobban alkalmazkodni képes szakképzésre és felnőttképzésre van szükség.

Képzési és kimeneti követelmények

A korszerű szakmai kompetenciák elsajátítását szolgálja, hogy a Szakmajegyzék szakmáihoz új szemléletű, a gazdaság igényeit tükröző képzési és kimeneti követelmények kerültek meghatározásra.

Programtantervek

A programtanterv a szakmai oktatás kötelező foglalkozásainak összesített száma tekintetében kötelező érvényű, tartalma ezen túlmenően ajánlásnak minősül.


A Képzési és Kimeneti Követelmények tartalma, vizsgaleírása, valamint a programtantervek biztos alapot adnak mind a szakképző intézményeknek, mind a duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezeteknek saját szakmai programjuk, képzési programjuk kidolgozásához, melyhez itt talál segítséget.
 

Az alábbi felületen ágazati bontásban találhatók meg az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményei, valamint programtantervei.

Az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményeinek korábbi változatai archív szakmai anyagaink között találhatók meg.

Technikai módosítások a képzési és kimeneti követelményekben (2022. 09. 09.)

A képzési és kimeneti követelményekben történt módosítások, pontosítások az interaktív vizsgák következetes lebonyolítását szolgálják, szakmai-tartalmi elemeket nem érintettek, így a folyamatban lévő képzésekre is alkalmazandók.


Válasszon ágazatot