Kezünkben a digitális jövő

ProjektekOktatói Továbbképzési Rendszer
Kérdések és válaszok

INNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONT

Érettségi után is vár a szakképzés!

Tájékoztató levelet kaptak a felsőoktatásba fel nem vett fiatalok

Kiemelt hír Vegyen részt a jövő szakembereinek képzésében

SZAKMAI OKTATÁS

A szakképzésben van a jövő

Egy oldalon érhető el az új szakmák és ágazatok, a megújult szakképzési struktúra és a 2020/21-es tanév szakképző iskolakeresője, ahol a leggyakrabban felmerülő kérdésekre is válaszokat talál.
Megújuló szakképzés felületen megtalálja az OKJ-ben és az új Szakmajegyzékben szereplő ágazatok és szakmák fordítókulcsát és itt tájékozódhat arról, hogy hol, milyen szakmát tanulhat. Oldalunkon folyamatosan frissülő információkkal találhatóak meg a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) és a Programtantervek (PTT), amelyek segítséget nyújtanak a szakképző intézményeknek és a felnőttképzőknek saját programjuk kidolgozásához.

SZAKMAI KÉPZÉSEK

A szakmai képzések megújuló rendszere

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják.
A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos a követelmények új szemléletű meghatározása. Oldalunkon folyamatosan bővülő közzététellel aktuális tudnivalók találhatóak meg a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítésekről és azok Programkövetelményeiről (PK), valamint a Rendszerkövetelményekről (RK).

Fontos illusztráció

Veszélyhelyzettel kapcsolatos információk

A szakmai vizsgák szabályairól szóló miniszteri határozat és annak kiegészítése elérhető. A rendkívüli helyzetben a KRÉTA rendszer biztosít támogatást az otthoni tanuláshoz, a diákokkal és szülőkkel történő kommunikációhoz, továbbá az online oktatási folyamatokhoz. 

Hírfolyam

ÖSSZES HÍR

Legújabb hírek

# Tájékoztatók

Robotolimpia

Műhelyiskolai csarnok épül Kazincbarcikán borítókép

Munkaügyi tájékoztatók segítik a diákmunkát borítókép
Munkaügyi tájékoztatók segítik a diákmunkát
#Tájékoztatók

Dokumentumok

Összes dokumentum

Heti óraterv minta

A heti óraterv minta egy javaslatként, munkaanyagként szolgál, amely a szakképző intézmény szakmai programjának elkészítéséhez, a tantárgy felosztáshoz, valamint az órarendek helyi szintű létrehozásához nyújt segítséget. 

Tájékoztató programkövetelmény-javaslat (PK) elkészítéséhez

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  13. § (1) bekezdése szerint programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki javaslatot tehet. A programkövetelmény-javaslat fejlesztéshez alkalmazandó Útmutató letölthető a teljes dokumentumra kattintva.

Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei

Az új szakképzési rendszer számos képzési lehetőséget kínál azok számára, akik versenyképes szakképzettséget, szakképesítést kívánnak szerezni. A Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei a szakképzés új rendszerében letölthető dokumentum ezeket tekinti át, és választ ad az új képzési szerkezettel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre.

Tanúsítvány okleves technikusi képzéshez

Az okleveles technikusképzésben részt vett tanulók (képzésben részt vevők) részére a felsőoktatási intézmény – az oklevél mellékletét képező – igazolást (tanúsítványt) köteles kiállítani, amely kiadható a csatolt dokumentum minta szerinti, vagy bármely egyéb, a jogszabályoknak megfelelő tartalommal, illetve formában.

Vizsgaszabályzat

Tájékoztatás az IKK Vizsgaközpont működésének szabályozásáról, így például a vizsgára való jelentkezés feltételeiről, az online és hagyományos vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról, a vizsgabizottság feladatairól, a vizsgadokumentumokról és az értékelésről. A vonatkozó formanyomtatványokat szintén a Vizsgaszabályzat tartalmazza.

Programkövetelmény-javaslat (PK) benyújtásának dokumentumai

Szakképesítés programkövetelményére, annak módosítására vonatkozó javaslat és nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok zip fájl formátumban teljes dokumentumra kattintva letölthetők. 

Felnőttképzési szerződés minta szakmai képzéshez

Letölthető felnőttképzési szerződés minta a szakképző intézmények számára. A szakképző intézmény a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt. A minta célja, hogy a szakképző intézményeknek iránymutatást nyújtson a szerződések megkötéséhez, alkalmazása nem kötelező.

VÁLASZOK A SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE

Kérdések és válaszok

Általános információk a szakképzési rendszer átalakításárólFelnőttek oktatási, képzési lehetőségeiIskolai rendszerű szakmai oktatás, intézménytípusok a szakképzés új rendszerébenA szakképzési ösztöndíj rendszerrőlAz új Szakmajegyzékkel kapcsolatos kérdésekA duális szakképzésrőlÁgazati alapvizsgával kapcsolatos kérdésekA szakmai vizsgával kapcsolatos kérdésekAz IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-rőlA koronavírus járvány okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos kérdésekA szakképző intézmények fenntartásával kapcsolatos kérdésekAz oktatók foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekA képzési és kimeneti követelmények alkalmazásával kapcsolatos kérdésekA programtantervekkel és a szakmai program összeállításával kapcsolatos kérdésekA Vizsgaközponttal kapcsolatos kérdésekA szakmai képzésrőlA Szakképzési hozzájárulással kapcsolatos kérdések
Összes kérdés és válasz egy helyen