Kezünkben a digitális jövő

INNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONT

Továbbtanulás a szakképzésben érettségi után

Nem vettek fel az egyetemre? Tanulj tovább a szakképzésben!

KiemeltTovábbtanulási lehetőségek a szakképzésben érettségi után

Pályaválasztás

Válaszd Te is a szakképzést!

Felnőttek oktatása, képzése

Felnőttek lehetőségei a szakképzésben.

Intézményeknek, oktatóknak

A szakképző intézmények tevékenységének módszertani támogatása.

Vállalkozóknak

A gazdasági szereplők részvételi lehetőségei a szakképzésben.


SZAKMAI OKTATÁS

A Szakmajegyzék szakmáinak elsajátítása

A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására a szakképző intézményekben szakmai oktatás keretében van lehetőség. Oldalunkon információt szerezhet az új szakmákról és ágazatokról, a megújult szakképzési struktúráról, a duális szakmai oktatásról, valamint a leggyakrabban felmerülő kérdésekre is válaszokat talál. Térképes intézménykeresőnk segíti az egyes szakmákat oktató szakképző intézmények megtalálásában. A szakképző intézményeknek szóló aloldalunkon a szakképzésben oktatóknak nyújtunk módszertani támogatást.

SZAKMAI KÉPZÉSEK

A szakmai képzések megújuló rendszere

A szakmai oktatásban elsajátítható szakmák mellett az új képzési szerkezet másik halmazát a szakmai képzés keretében, szakképző intézményben vagy felnőttképzőnél megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakképesítések korszerű szemlélettel meghatározott programkövetelményeiről, valamint az egyes szakképesítéseket oktató szakképző intézményekről oldalunkon tájékozódhat.

Fontos illusztráció

Szakmafüzet 2021/2022

Letölthető az alapszakmákat bemutató kiadvány frissített változata. A Tájékoztató füzet az alapszakmákról az Ágazati Készségtanácsok ajánlásával 2021/2022 című kiadvány elsősorban a pályaválasztás előtt állókat segíti az ágazatok és alapszakmák bemutatásával.

Hírfolyam

ÖSSZES HÍR

Legújabb hírek

# Fejlesztések

A digitális átállás támogatására irányuló magyarországi szakképzési fejlesztések

# Tájékoztatók

Továbbtanulási lehetőségek a szakképzésben érettségi után

Szakképzés Európában: a tanulási eredmények szerepe borítókép
Szakképzés Európában: a tanulási eredmények szerepe

Borsodi fejlesztések Kibővíti és megújítja duális képzési együttműködését a Bosch Miskolcon borítókép
Borsodi fejlesztések Kibővíti és megújítja duális képzési együttműködését a Bosch Miskolcon
#Fejlesztések

A megújuló szakképzés mérföldkövei

A Kormány több mint két éve fogadta el a Szakképzés 4.0 stratégiát. Az azóta eltelt időszakban számos intézkedés történt a szakképzés megújítása érdekében. Egyszerűsödött a szakmák jegyzéke, megújult a technikumi és a szakképző iskolai képzés, megemelkedtek az oktatói bérek, általános szakképzési ösztöndíj került bevezetésre. Folyamatosan zajlanak a korszerű oktatási környezet megteremtését célzó infrastrukturális fejlesztések. A pályaválasztásban bizonytalanok és a lemorzsolódók részére rugalmas tanulási utakat kínál az új rendszer. A fejlesztések ezt követően is folytatódnak, a Kormány célja, hogy minél több fiatal jusson versenyképes szakmához.

Tanulok

Dokumentumok

Összes dokumentum

Minősített szakértői pályázati felhívás

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. pályázati felhívás keretében várja szakértők jelentkezését az IKK Minősített Szakértői Nyilvántartásába. 

A pályázati felhívás és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok zip fájl formátumban a “Letöltés” gombra 

kattintva érhetők el. 

Tájékoztató programkövetelmény-javaslat (PK) elkészítéséhez

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  13. § (1) bekezdése szerint programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki javaslatot tehet. A programkövetelmény-javaslat fejlesztéshez alkalmazandó Útmutató letölthető a teljes dokumentumra kattintva.

Felnőttképzési szerződés minta szakmai oktatáshoz

Letölthető felnőttképzési szerződés minta a szakképző intézmények számára. Amennyiben a szakmai oktatásra jelentkező a szakmajegyzékben szereplő szakmát kíván elsajátítani, a szakképző intézmény a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt. A minta célja, hogy a szakképző intézményeknek iránymutatást nyújtson a szerződések megkötéséhez, alkalmazása nem kötelező.

Megújult a kézikönyv a szakképzési jogszabályok alkalmazásához

A Szakképzési jogszabályok magyarázata című kiadvány a szakképzéssel kapcsolatos újítások bevezetésének gyakorlati támogatását szolgálja. 

A több mint kétszáz oldalas dokumentum a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete egységes értelmezéséhez, alkalmazásához nyújt segítséget a szakképző intézmények és egyéb jogalkalmazók számára.

A kézikönyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, az oldalunkról kizárólag digitális változatban érhető el. A kézikönyv a szabad felhasználásnak a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott esetei szerint felhasználható, illetve az IKK honlapjára mutató elérési útvonal beágyazásával más weboldalakról hozzáférhetővé tehető. A kézikönyv egyéb módon való közzététele vagy terjesztése, reprodukálása, elektronikus rendszer felhasználásával történő feldolgozása és tárolása azonban kizárólag a szerző engedélyével lehetséges.

Felhívás

Letölthető az Oktatói Továbbképzési Programok nyilvántartásba vételére szóló felhívás.

Rendszerkövetelmények

Letölthetőek a tanúsítási rendszerkövetelmények.

A szakképzési jogszabályok 2022. április 12-től hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Letölthető a 2022. április 12-től hatályos “A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet és a programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet” szövege egységes szerkezetben.

VÁLASZOK A SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE

Kérdések és válaszok

Általános információk a szakképzési rendszer átalakításárólFelnőttek oktatási, képzési lehetőségeiIskolai rendszerű szakmai oktatás, intézménytípusok a szakképzés új rendszerébenA szakképzési ösztöndíj rendszerrőlAz új Szakmajegyzékkel kapcsolatos kérdésekAz IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-rőlA koronavírus járvány okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos kérdésekA szakképző intézmények fenntartásával kapcsolatos kérdésekAz oktatók foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekA képzési és kimeneti követelmények alkalmazásával kapcsolatos kérdésekA programtantervekkel és a szakmai program összeállításával kapcsolatos kérdésekA szakmai képzésrőlDuális szakmai oktatással kapcsolatos kérdések
Összes kérdés és válasz egy helyen