Kezünkben a digitális jövő

INNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONT

Kézikönyv a szakképzési jogszabályok alkalmazásához

A kiadvány új, átdolgozott verziója elérhető

KiemeltFeloldásra került a szakképző intézményekbe való belépést korlátozó védelmi intézkedések hatálya

SZAKMAI OKTATÁS

A szakképzésben van a jövő

Egy oldalon érhető el az új szakmák és ágazatok, a megújult szakképzési struktúra és a 2020/21-es tanév szakképző iskolakeresője, ahol a leggyakrabban felmerülő kérdésekre is válaszokat talál.
Megújuló szakképzés felületen megtalálja az OKJ-ben és az új Szakmajegyzékben szereplő ágazatok és szakmák fordítókulcsát és itt tájékozódhat arról, hogy hol, milyen szakmát tanulhat. Oldalunkon folyamatosan frissülő információkkal találhatóak meg a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) és a Programtantervek (PTT), amelyek segítséget nyújtanak a szakképző intézményeknek és a felnőttképzőknek saját programjuk kidolgozásához.

SZAKMAI KÉPZÉSEK

A szakmai képzések megújuló rendszere

Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják.
A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos a követelmények új szemléletű meghatározása. Oldalunkon folyamatosan bővülő közzététellel aktuális tudnivalók találhatóak meg a szakmai képzés során megszerezhető szakképesítésekről és azok Programkövetelményeiről (PK), valamint a Rendszerkövetelményekről (RK).

Fontos illusztráció

Szakmafüzet 2021/2022

Letölthető az alapszakmákat bemutató kiadvány frissített változata. A Tájékoztató füzet az alapszakmákról az Ágazati Készségtanácsok ajánlásával 2021/2022 című kiadvány elsősorban a pályaválasztás előtt állókat segíti az ágazatok és alapszakmák bemutatásával.

Hírfolyam

ÖSSZES HÍR

Legújabb hírek

# Tájékoztatók

Megújult a kézikönyv a szakképzési jogszabályok alkalmazásához

Az IKK is jelen volt a 2022-es Szakma Sztár Fesztiválon borítókép
Az IKK is jelen volt a 2022-es Szakma Sztár Fesztiválon

Tanműhelyfejlesztés Veszprémben borítókép
Tanműhelyfejlesztés Veszprémben
#Fejlesztések
MoneySim borítókép
MoneySim
#Felhívások

A megújuló szakképzés mérföldkövei

ITM logo

A Kormány több mint két éve fogadta el a Szakképzés 4.0 stratégiát. Az azóta eltelt időszakban számos intézkedés történt a szakképzés megújítása érdekében. Egyszerűsödött a szakmák jegyzéke, megújult a technikumi és a szakképző iskolai képzés, megemelkedtek az oktatói bérek, általános szakképzési ösztöndíj került bevezetésre. Folyamatosan zajlanak a korszerű oktatási környezet megteremtését célzó infrastrukturális fejlesztések. A pályaválasztásban bizonytalanok és a lemorzsolódók részére rugalmas tanulási utakat kínál az új rendszer. A fejlesztések ezt követően is folytatódnak, a Kormány célja, hogy minél több fiatal jusson versenyképes szakmához.

Tanulok

Dokumentumok

Összes dokumentum
KIEMELT

A szakképzési jogszabályok 2022. április 12-től hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Letölthető a 2022. április 12-től hatályos “A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet és a programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet” szövege egységes szerkezetben.

Vizsgaszabályzat - Szakmai vizsgákra vonatkozóan

Tájékoztatás az IKK Vizsgaközpont által, képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján szervezett szakmai vizsgák szabályozásáról, így például a vizsgára való jelentkezés feltételeiről, a vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról, a vizsgabizottság feladatairól, a vizsgadokumentumokról és az értékelésről. 

Felhívás

Letölthető az Oktatói Továbbképzési Programok nyilvántartásba vételére szóló felhívás.

Mesterképzés képzési és kimeneti követelményei

A képzési és kimeneti követelmények a mesterképzésnek az országos gazdasági kamara által – az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – meghatározott követelményeit, valamint a mestervizsgával kapcsolatos követelményeket állapítják meg.

Egyedi miniszteri határozat módosítás a járványügyi időszak egyes szakképzési védelmi intézkedéseiről

Letölthető a 2022. március 16-tól hatályos egyedi miniszteri határozat módosítás a járványügyi időszak egyes szakképzési védelmi intézkedéseiről.

Önértékelési kézikönyv szakképző intézmények számára

A szakképzésért felelős miniszter által 2022. február 8-án jóváhagyott szakmai dokumentum, módszertani útmutató.

Megújult a kézikönyv a szakképzési jogszabályok alkalmazásához

A Szakképzési jogszabályok magyarázata című kiadvány a szakképzéssel kapcsolatos újítások bevezetésének gyakorlati támogatását szolgálja. 

A több mint kétszáz oldalas dokumentum a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete egységes értelmezéséhez, alkalmazásához nyújt segítséget a szakképző intézmények és egyéb jogalkalmazók számára.

VÁLASZOK A SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE

Kérdések és válaszok

Általános információk a szakképzési rendszer átalakításárólFelnőttek oktatási, képzési lehetőségeiIskolai rendszerű szakmai oktatás, intézménytípusok a szakképzés új rendszerébenA szakképzési ösztöndíj rendszerrőlAz új Szakmajegyzékkel kapcsolatos kérdésekAz IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-rőlA koronavírus járvány okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos kérdésekA szakképző intézmények fenntartásával kapcsolatos kérdésekAz oktatók foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekA képzési és kimeneti követelmények alkalmazásával kapcsolatos kérdésekA programtantervekkel és a szakmai program összeállításával kapcsolatos kérdésekA szakmai képzésrőlDuális szakmai oktatással kapcsolatos kérdések
Összes kérdés és válasz egy helyen