Kezünkben a digitális jövő

INNOVATÍV KÉPZÉSTÁMOGATÓ KÖZPONT

Konferencia a rugalmas tanulási utak tapasztalatairól

A Siófoki Szakképzési Centrum konferenciát rendezett Balatonbogláron, a Mathiász János Technikum és Gimnáziumban.

KiemeltMegújult honlapunkon egy helyen megtalálhatóak a szakképző intézmények és oktatóik tevékenységét támogató információk

Pályaválasztás

Válaszd Te is a szakképzést!

Felnőttek oktatása, képzése

Felnőttek lehetőségei a szakképzésben.

Intézményeknek, oktatóknak

A szakképző intézmények tevékenységének módszertani támogatása.

Vállalkozóknak

A gazdasági szereplők részvételi lehetőségei a szakképzésben.


SZAKMAI OKTATÁS

A Szakmajegyzék szakmáinak elsajátítása

A Szakmajegyzéken szereplő szakmák elsajátítására a szakképző intézményekben szakmai oktatás keretében van lehetőség. Oldalunkon információt szerezhet az új szakmákról és ágazatokról, a megújult szakképzési struktúráról, a duális szakmai oktatásról, valamint a leggyakrabban felmerülő kérdésekre is válaszokat talál. Térképes intézménykeresőnk segíti az egyes szakmákat oktató szakképző intézmények megtalálásában. A szakképző intézményeknek szóló aloldalunkon a szakképzésben oktatóknak nyújtunk módszertani támogatást.

SZAKMAI KÉPZÉSEK

A szakmai képzések megújuló rendszere

A szakmai oktatásban elsajátítható szakmák mellett az új képzési szerkezet másik halmazát a szakmai képzés keretében, szakképző intézményben vagy felnőttképzőnél megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakképesítések korszerű szemlélettel meghatározott programkövetelményeiről, valamint az egyes szakképesítéseket oktató szakképző intézményekről oldalunkon tájékozódhat.

Fontos illusztráció

Szakmafüzet 2021/2022

Letölthető az alapszakmákat bemutató kiadvány frissített változata. A Tájékoztató füzet az alapszakmákról az Ágazati Készségtanácsok ajánlásával 2021/2022 című kiadvány elsősorban a pályaválasztás előtt állókat segíti az ágazatok és alapszakmák bemutatásával.

Hírfolyam

ÖSSZES HÍR

Legújabb hírek

# Tájékoztatók

Milyen készségeket vár el a munkaerőpiac? Megtudhatod a Skills Ovate segítségével!

Hogyan lehet előmozdítani a hosszú távú mobilitást a gyakorlati képzésben? borítókép
Hogyan lehet előmozdítani a hosszú távú mobilitást a gyakorlati képzésben?

Az IKK is jelen volt a 2022-es Szakma Sztár Fesztiválon borítókép
Az IKK is jelen volt a 2022-es Szakma Sztár Fesztiválon
#Tájékoztatók

A megújuló szakképzés mérföldkövei

A Kormány több mint két éve fogadta el a Szakképzés 4.0 stratégiát. Az azóta eltelt időszakban számos intézkedés történt a szakképzés megújítása érdekében. Egyszerűsödött a szakmák jegyzéke, megújult a technikumi és a szakképző iskolai képzés, megemelkedtek az oktatói bérek, általános szakképzési ösztöndíj került bevezetésre. Folyamatosan zajlanak a korszerű oktatási környezet megteremtését célzó infrastrukturális fejlesztések. A pályaválasztásban bizonytalanok és a lemorzsolódók részére rugalmas tanulási utakat kínál az új rendszer. A fejlesztések ezt követően is folytatódnak, a Kormány célja, hogy minél több fiatal jusson versenyképes szakmához.

Tanulok

Dokumentumok

Összes dokumentum
KIEMELT

A szakképzési jogszabályok 2022. április 12-től hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Letölthető a 2022. április 12-től hatályos “A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet és a programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet” szövege egységes szerkezetben.

Vizsgaszabályzat - Szakmai vizsgákra vonatkozóan

Tájékoztatás az IKK Vizsgaközpont által, képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján szervezett szakmai vizsgák szabályozásáról, így például a vizsgára való jelentkezés feltételeiről, a vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról, a vizsgabizottság feladatairól, a vizsgadokumentumokról és az értékelésről.

A programkövetelmények nyilvántartásba vételének eljárásrendje

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásba vételének eljárásrendje.

Megújult a kézikönyv a szakképzési jogszabályok alkalmazásához

A Szakképzési jogszabályok magyarázata című kiadvány a szakképzéssel kapcsolatos újítások bevezetésének gyakorlati támogatását szolgálja. 

A több mint kétszáz oldalas dokumentum a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete egységes értelmezéséhez, alkalmazásához nyújt segítséget a szakképző intézmények és egyéb jogalkalmazók számára.

A kézikönyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, az oldalunkról kizárólag digitális változatban érhető el. A kézikönyv a szabad felhasználásnak a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott esetei szerint felhasználható, illetve az IKK honlapjára mutató elérési útvonal beágyazásával más weboldalakról hozzáférhetővé tehető. A kézikönyv egyéb módon való közzététele vagy terjesztése, reprodukálása, elektronikus rendszer felhasználásával történő feldolgozása és tárolása azonban kizárólag a szerző engedélyével lehetséges.

Önértékelési kézikönyv szakképző intézmények számára

A szakképzésért felelős miniszter által 2022. február 8-án jóváhagyott szakmai dokumentum, módszertani útmutató.

Felhívás

Letölthető az Oktatói Továbbképzési Programok nyilvántartásba vételére szóló felhívás.

Mesterképzés képzési és kimeneti követelményei

A képzési és kimeneti követelmények a mesterképzésnek az országos gazdasági kamara által – az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – meghatározott követelményeit, valamint a mestervizsgával kapcsolatos követelményeket állapítják meg.

VÁLASZOK A SZAKKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE

Kérdések és válaszok

Általános információk a szakképzési rendszer átalakításárólFelnőttek oktatási, képzési lehetőségeiIskolai rendszerű szakmai oktatás, intézménytípusok a szakképzés új rendszerébenA szakképzési ösztöndíj rendszerrőlAz új Szakmajegyzékkel kapcsolatos kérdésekAz IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-rőlA koronavírus járvány okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos kérdésekA szakképző intézmények fenntartásával kapcsolatos kérdésekAz oktatók foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekA képzési és kimeneti követelmények alkalmazásával kapcsolatos kérdésekA programtantervekkel és a szakmai program összeállításával kapcsolatos kérdésekA szakmai képzésrőlDuális szakmai oktatással kapcsolatos kérdések
Összes kérdés és válasz egy helyen