Kezünkben a digitális jövő

Dokumentumok

Letölthető anyagok, tájékoztatók

Kategóriák

TájékoztatókOktatói Továbbképzési RendszerHirdetményekJogszabályok, stratégiákMódszertani útmutatókProgramkövetelményekTanúsítvány mintaFelhívásokDokumentum minták
KIEMELT

A szakképzési jogszabályok 2022. április 12-től hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Letölthető a 2022. április 12-től hatályos “A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet és a programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet” szövege egységes szerkezetben.

Tájékoztatók

Vizsgaszabályzat - Szakmai vizsgákra vonatkozóan

Tájékoztatás az IKK Vizsgaközpont által, képzési és kimeneti követelmények (KKK) alapján szervezett szakmai vizsgák szabályozásáról, így például a vizsgára való jelentkezés feltételeiről, a vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról, a vizsgabizottság feladatairól, a vizsgadokumentumokról és az értékelésről. 

Kreatív technikum - Új lehetőség a szakképzésben

A szakképzésben új ágazatként jelenik meg a Kreatív ágazat, amely a kreatív iparban alkalmazható ismeretek, készségek elsajátítására irányuló szakmai oktatást nyújt a terület iránt érdeklődő fiataloknak. A kreatív technikumok listája itt érhető el.

Vizsgaszabályzat - Képesítő vizsgákra vonatkozóan

Tájékoztatás az IKK Vizsgaközpont által, programkövetelmények (PK) alapján szervezett képesítő vizsgák szabályozásáról, így például a vizsgára való jelentkezés feltételeiről, a vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról, a vizsgabizottság feladatairól, a vizsgadokumentumokról és az értékelésről. 

Okleveles technikusképzést hirdető szakképző intézmények (2022/2023-es tanév)

Elérhető a 2022/2023-as tanévre okleveles technikusképzést hirdető szakképző intézmények listája.

Új lehetőségek a szakképzésben – oktatás ágazat

Az oktatási ágazat keretében szerezhető Oktatási szakasszisztens szakma jövő év szeptemberétől lesz elérhető a szakképző intézményekben. Az ágazatra felvételt hirdető intézmények itt találhatók meg.

Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei

Az új szakképzési rendszer számos képzési lehetőséget kínál azok számára, akik versenyképes szakképzettséget, szakképesítést kívánnak szerezni. A Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei a szakképzés új rendszerében letölthető dokumentum ezeket tekinti át, és választ ad az új képzési szerkezettel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre.

Felnőttképzési Tájékoztató

Publikálásra került a megújuló felnőttképzés részletes tájékoztatója, mely hasznos információkat és gyakran ismétlődő kérdésekre vonatkozó válaszokat tartalmaz.

Okleveles technikusképzést indított szakképző intézmények (2021/2022-es tanév)

Elérhető a 2021/2022-es tanév okleveles technikusképzést indított szakképző intézmények listája.

Adatkezelési tájékoztató a Minősített Szakértői Nyilvántartási Rendszerbe történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezeléshez

Letölthető a Minősített Szakértői Nyilvántartási Rendszerbe (MSZNYR) történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.

Elérhető a 2021/2022 tanévre vonatkozó, szakmajegyzékhez tartozó vizsganaptár

Letölthető a Prof. Dr. Palkovics László szakképzésért felelős miniszter által 2021. augusztus 31-én közzétett, 2021/2022 tanévre vonatkozó vizsganaptár.

Dobbantó programot szervező szakképző intézmények

A Dobbantó program jelenleg ezekben a szakképző intézményekben elérhető.

Orientációs évfolyamot hirdető szakképző intézmények (2022/2023-es tanév)

Elérhető a 2022/2023-as tanévre orientációs évfolyamot hirdető szakképző intézmények listája.

Műhelyiskolai képzést szervező szakképző intézmények

Műhelyiskolai képzés jelenleg ezekben a szakképző intézményekben elérhető.

Tájékoztatás a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Letölthető Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár prezentációja a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Oktatói Továbbképzési Rendszer

Felhívás

Letölthető az Oktatói Továbbképzési Programok nyilvántartásba vételére szóló felhívás.

Útmutató

Letölthető az Útmutató - a szakképzésben oktatók oktatói továbbképzése keretében megvalósítható oktatói továbbképzési programok nyilvántartásba vételéhez

Benyújtandó dokumentumok

Letölthetők oz oktatói továbbképzési programok nyilvántartásba vételi eljárása során benyújtandó dokumentumok 

Hirdetmények

Mesterképzés képzési és kimeneti követelményei

A képzési és kimeneti követelmények a mesterképzésnek az országos gazdasági kamara által – az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – meghatározott követelményeit, valamint a mestervizsgával kapcsolatos követelményeket állapítják meg.

Egyedi miniszteri határozat módosítás a járványügyi időszak egyes szakképzési védelmi intézkedéseiről

Letölthető a 2022. március 16-tól hatályos egyedi miniszteri határozat módosítás a járványügyi időszak egyes szakképzési védelmi intézkedéseiről.

Jogszabályok, stratégiák

A szakképzési jogszabályok 2022. április 12-től hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Letölthető a 2022. április 12-től hatályos “A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény, a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelet és a programkövetelménnyé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 7/2022. (III. 11.) ITM rendelet” szövege egységes szerkezetben.

Megújult a kézikönyv a szakképzési jogszabályok alkalmazásához

A Szakképzési jogszabályok magyarázata című kiadvány a szakképzéssel kapcsolatos újítások bevezetésének gyakorlati támogatását szolgálja. 

A több mint kétszáz oldalas dokumentum a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete egységes értelmezéséhez, alkalmazásához nyújt segítséget a szakképző intézmények és egyéb jogalkalmazók számára.

A szakképzési jogszabályok 2021. szeptember 1-jétől hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Letölthető a 2021. szeptember 1-jétől hatályos “A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet” szövege egységes szerkezetben.

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája

Letölthető Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája, amely 2030-ig szóló célokat jelöl ki, és ezekhez kapcsolódóan 2025-ig tartó intézkedési tervet vázol fel. Szakképzési szempontból kiemelendő, hogy a mesterséges intelligencia a közeljövőben nagymértékben átalakítja a munkaerőpiacot, így a kompetenciákkal kapcsolatos elvárásokat is.

Szakképzés 4.0

Letölthető a SZAKKÉPZÉS 4.0, a szakképzés és felnőttképzés megújításának stratégiája.

Szakképzés 4.0 angol nyelven

Elérhető angol nyelven a SZAKKÉPZÉS 4.0, a szakképzés és felnőttképzés megújításának stratégiája.

Módszertani útmutatók

Önértékelési kézikönyv szakképző intézmények számára

A szakképzésért felelős miniszter által 2022. február 8-án jóváhagyott szakmai dokumentum, módszertani útmutató.

Módszertani javaslat a szakképzésben alkalmazott oktatók és intézményi vezetők teljesítményértékeléséhez – MUNKAANYAG

A szakképző iskoláknak, a Szkr. szerint 2022. augusztus 31-ig el kell készíteniük a „Minőségirányítási rendszer leírás” -ukat, amelyben szükséges szabályozniuk az oktatók és intézményi vezetők értékelésének helyi rendjét. Ehhez nyújt segítséget ezen módszertani segédlet, amely jelen állapotában munkaanyagnak tekintendő.

Heti óraterv minta

A heti óraterv minta egy javaslatként, munkaanyagként szolgál, amely a szakképző intézmény szakmai programjának elkészítéséhez, a tantárgy felosztáshoz, valamint az órarendek helyi szintű létrehozásához nyújt segítséget. 

Oktatási segédlet a kreatív ágazat kreatívipari alapoktatás megvalósításához

2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre került a Szakképzés 4.0 koncepcióján alapuló megújult képzési program, mely a szakképzés és a felnőttképzés rendszerszintű modernizálását célozza.

Oktatási segédlet a kreatív ágazat színház és hangtechnika alágazatához

2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre került a Szakképzés 4.0 koncepcióján alapuló megújult képzési program, mely a szakképzés és a felnőttképzés rendszerszintű modernizálását célozza.

Oktatási segédlet a kreatív ágazat vizuális alágazatához

2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre került a Szakképzés 4.0 koncepcióján alapuló megújult képzési program, mely a szakképzés és a felnőttképzés rendszerszintű modernizálását célozza.

Összefoglaló kötet a gödi orientációs évfolyam módszertanáról

Letölthető a gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégium kötete, amely az intézmény személyes pályaorientáción és életpálya-tanácsadáson alapuló módszertanát, gyakorlatait foglalja össze.

Oktatói értékelési rendszer

Módszertani javaslat a szakképzésben dolgozó oktatók teljesítményértékeléséhez SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY VEZETŐI SZÁMÁRA

Programkövetelmények

A programkövetelmények nyilvántartásba vételének eljárásrendje

Letölthető a A programkövetelmények nyilvántartásba vételének eljárásrendje

A programkövetelmények nyilvántartásba vételének folyamatábrája

Letölthető A programkövetelmények nyilvántartásba vételének folyamatábrája

A programkövetelmények nyilvántartásba vételéhez benyújtandó dokumentumok

Programkövetelmény-javaslatok benyújtásának dokumentumai: a benyújtáshoz szükséges kötelezően alkalmazandó adatlap és programkövetelmény javaslat sablonok (PK sablon) itt érhetőek el. A nyomtatványcsomag nem tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díj befizetési mintát.

Tájékoztató programkövetelmény-javaslat (PK) elkészítéséhez

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  13. § (1) bekezdése szerint programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki javaslatot tehet. A programkövetelmény-javaslat fejlesztéshez alkalmazandó Útmutató letölthető a teljes dokumentumra kattintva.

Adatkezelési tájékoztató a PK-k vonatkozásában kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléshez

Letölthető az adatkezelési tájékoztató a programkövetelményekkel (PK) kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek nyilvántartásával összefüggő döntés

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásával összefüggésben 2021. szeptember 23-án kelt döntés.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek nyilvántartásával összefüggő döntés

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásával összefüggésben 2021. november 30-án kelt döntés.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek nyilvántartásba vétele

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásával összefüggésben 2021. augusztus 26-án kelt döntés.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek nyilvántartásával összefüggő döntés

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásával összefüggésben 2021. augusztus 27-én kelt döntés.

Tanúsítvány minta

Tanúsítvány okleves technikusi képzéshez

Az okleveles technikusképzésben részt vett tanulók (képzésben részt vevők) részére a felsőoktatási intézmény – az oklevél mellékletét képező – igazolást (tanúsítványt) köteles kiállítani, amely kiadható a csatolt dokumentum minta szerinti, vagy bármely egyéb, a jogszabályoknak megfelelő tartalommal, illetve formában.

Felhívások

„Szakképzési Díj” pályázat

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara idén már kilencedik alkalommal hirdeti meg a „Szakképzési Díj” pályázatot. A Díj legfőbb célja, hogy emelje a gyakorlatorientált szakképzés társadalmi megbecsülését Magyarországon.

A felhívás a “Letöltés” gombra kattintva érhető el. 

Minősített szakértői pályázati felhívás

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. pályázati felhívás keretében várja szakértők jelentkezését az IKK Minősített Szakértői Nyilvántartásába. 

A pályázati felhívás és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok zip fájl formátumban a “Letöltés” gombra kattintva érhetők el. 

Dokumentum minták

Felnőttképzési szerződés minta szakmai képzéshez

Letölthető felnőttképzési szerződés minta a szakképző intézmények számára. A szakképző intézmény a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt. A minta célja, hogy a szakképző intézményeknek iránymutatást nyújtson a szerződések megkötéséhez, alkalmazása nem kötelező.

Felnőttképzési szerződés minta szakmai oktatáshoz

Letölthető felnőttképzési szerződés minta a szakképző intézmények számára. Amennyiben a szakmai oktatásra jelentkező a szakmajegyzékben szereplő szakmát kíván elsajátítani, a szakképző intézmény a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt. A minta célja, hogy a szakképző intézményeknek iránymutatást nyújtson a szerződések megkötéséhez, alkalmazása nem kötelező.