Kezünkben a digitális jövő

ProjektekKérdések és válaszok

Dokumentumok

Letölthető anyagok, tájékoztatók

Kategóriák

TájékoztatókDokumentum mintákJogszabályok, stratégiákMódszertani útmutatókFelhívások

Tájékoztatók

Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei

Az új szakképzési rendszer számos képzési lehetőséget kínál azok számára, akik versenyképes szakképzettséget, szakképesítést kívánnak szerezni. A Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei a szakképzés új rendszerében letölthető dokumentum ezeket tekinti át, és választ ad az új képzési szerkezettel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre.

Tájékoztató programkövetelmény-javaslat (PK) elkészítéséhez

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  13. § (1) bekezdése szerint programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki javaslatot tehet. A programkövetelmény-javaslat fejlesztéshez alkalmazandó Útmutató letölthető a teljes dokumentumra kattintva.

Vizsgaszabályzat

Tájékoztatás az IKK Vizsgaközpont működésének szabályozásáról.

Tájékoztató az okleveles technikusképzésről

Letölthető az okleveles technikusképzés tájékoztató anyaga. Idén szeptembertől a tanulók az együttműködő szakképzési és felsőoktatási intézmények közös, emelt szintű szakmai programja alapján szerezhetnek szakmát és érettségit, majd tanulmányaikat felvételi nélkül folytathatják az adott egyetemen.

Felnőttképzési Tájékoztató

Publikálásra került a megújuló felnőttképzés részletes tájékoztatója, mely hasznos információkat és gyakran ismétlődő kérdésekre vonatkozó válaszokat tartalmaz.

Tájékoztatás a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Letölthető Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár prezentációja a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Dokumentum minták

Programkövetelmény-javaslat (PK) benyújtásának dokumentumai

Szakképesítés programkövetelményére, annak módosítására vonatkozó javaslat és nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok zip fájl formátumban teljes dokumentumra kattintva letölthetők. 

Felnőttképzési szerződés minta szakmai képzéshez

Letölthető felnőttképzési szerződés minta a szakképző intézmények számára. A szakképző intézmény a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt. A minta célja, hogy a szakképző intézményeknek iránymutatást nyújtson a szerződések megkötéséhez, alkalmazása nem kötelező.

Felnőttképzési szerződés minta szakmai oktatáshoz

Letölthető felnőttképzési szerződés minta a szakképző intézmények számára. Amennyiben a szakmai oktatásra jelentkező a szakmajegyzékben szereplő szakmát kíván elsajátítani, a szakképző intézmény a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt. A minta célja, hogy a szakképző intézményeknek iránymutatást nyújtson a szerződések megkötéséhez, alkalmazása nem kötelező.

Jogszabályok, stratégiák

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája

Letölthető Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája, amely 2030-ig szóló célokat jelöl ki, és ezekhez kapcsolódóan 2025-ig tartó intézkedési tervet vázol fel. Szakképzési szempontból kiemelendő, hogy a mesterséges intelligencia a közeljövőben nagymértékben átalakítja a munkaerőpiacot, így a kompetenciákkal kapcsolatos elvárásokat is.

Új szakképzési törvény és végrehajtási rendelete

Letölthető a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet szövege egységes szerkezetben, hatályos 2021. január 1-jétől.

Szakképzés 4.0

Letölthető a SZAKKÉPZÉS 4.0, a szakképzés és felnőttképzés megújításának stratégiája.

Módszertani útmutatók

Oktatói értékelési rendszer

Módszertani javaslat a szakképzésben dolgozó oktatók teljesítményértékeléséhez SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY VEZETŐI SZÁMÁRA

Felhívások

Minősített szakértői pályázati felhívás

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. pályázati felhívás keretében várja szakértők jelentkezését az IKK Minősített Szakértői Nyilvántartásába. A pályázati adatlap itt elérhető.