Kezünkben a digitális jövő

Dokumentumok

Letölthető anyagok, tájékoztatók

Kategóriák

JárványhelyzetHirdetményekMódszertani útmutatókTanúsítvány mintaTájékoztatókFelhívásokDokumentum mintákJogszabályok, stratégiák
KIEMELT

A szakképzési jogszabályok 2021. szeptember 1-jétől hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Letölthető a 2021. szeptember 1-jétől hatályos “A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet” szövege egységes szerkezetben.

Járványhelyzet

Egyedi miniszteri határozat a járványügyi időszak védelmi intézkedéseiről

Letölthető a 2021. december 1-jétől hatályos egyedi miniszteri határozat szövege.

Egyedi miniszteri határozat módosítás a járványügyi időszak védelmi intézkedéseiről

Letölthető az egyedi miniszteri határozat módosítás a járványügyi időszak szakképzési védelmi intézkedéseiről.

A Szakképző intézményekben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos 2021/2022. tanévre kiadott eljárásrend

Letölthető a 2021. novemberi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt eljárásrend.

Hirdetmények

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek nyilvántartásával összefüggő döntés

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásával összefüggésben 2021. november 30-án kelt döntés.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek nyilvántartásával összefüggő döntés

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásával összefüggésben 2021. szeptember 23-án kelt döntés.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek nyilvántartásba vétele

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásával összefüggésben 2021. augusztus 26-án kelt döntés.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek nyilvántartásával összefüggő döntés

Letölthető a programkövetelmények nyilvántartásával összefüggésben 2021. augusztus 27-én kelt döntés.

Módszertani útmutatók

Heti óraterv minta

A heti óraterv minta egy javaslatként, munkaanyagként szolgál, amely a szakképző intézmény szakmai programjának elkészítéséhez, a tantárgy felosztáshoz, valamint az órarendek helyi szintű létrehozásához nyújt segítséget. 

Oktatási segédlet a kreatív ágazat kreatívipari alapoktatás megvalósításához

2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre került a Szakképzés 4.0 koncepcióján alapuló megújult képzési program, mely a szakképzés és a felnőttképzés rendszerszintű modernizálását célozza.

Oktatási segédlet a kreatív ágazat színház és hangtechnika alágazatához

2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre került a Szakképzés 4.0 koncepcióján alapuló megújult képzési program, mely a szakképzés és a felnőttképzés rendszerszintű modernizálását célozza.

Oktatási segédlet a kreatív ágazat vizuális alágazatához

2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre került a Szakképzés 4.0 koncepcióján alapuló megújult képzési program, mely a szakképzés és a felnőttképzés rendszerszintű modernizálását célozza.

Összefoglaló kötet a gödi orientációs évfolyam módszertanáról

Letölthető a gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégium kötete, amely az intézmény személyes pályaorientáción és életpálya-tanácsadáson alapuló módszertanát, gyakorlatait foglalja össze.

Oktatói értékelési rendszer

Módszertani javaslat a szakképzésben dolgozó oktatók teljesítményértékeléséhez SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY VEZETŐI SZÁMÁRA

Tanúsítvány minta

Tanúsítvány okleves technikusi képzéshez

Az okleveles technikusképzésben részt vett tanulók (képzésben részt vevők) részére a felsőoktatási intézmény – az oklevél mellékletét képező – igazolást (tanúsítványt) köteles kiállítani, amely kiadható a csatolt dokumentum minta szerinti, vagy bármely egyéb, a jogszabályoknak megfelelő tartalommal, illetve formában.

Tájékoztatók

Okleveles technikusképzést hirdető szakképző intézmények (2022/2023-es tanév)

Elérhető a 2022/2023-as tanévre okleveles technikusképzést hirdető szakképző intézmények listája.

Kreatív technikum - Új lehetőség a szakképzésben

A szakképzésben új ágazatként jelenik meg a Kreatív ágazat, amely a kreatív iparban alkalmazható ismeretek, készségek elsajátítására irányuló szakmai oktatást nyújt a terület iránt érdeklődő fiataloknak. A kreatív technikumok listája itt érhető el.

Új lehetőségek a szakképzésben – oktatás ágazat

Az oktatási ágazat keretében szerezhető Oktatási szakasszisztens szakma jövő év szeptemberétől lesz elérhető a szakképző intézményekben. Az ágazatra felvételt hirdető intézmények itt találhatók meg.

Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei

Az új szakképzési rendszer számos képzési lehetőséget kínál azok számára, akik versenyképes szakképzettséget, szakképesítést kívánnak szerezni. A Felnőttek szakmaszerzési lehetőségei a szakképzés új rendszerében letölthető dokumentum ezeket tekinti át, és választ ad az új képzési szerkezettel kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre.

Tájékoztató programkövetelmény-javaslat (PK) elkészítéséhez

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  13. § (1) bekezdése szerint programkövetelményre, annak módosítására és törlésére a szakképzésért felelős miniszternek bárki javaslatot tehet. A programkövetelmény-javaslat fejlesztéshez alkalmazandó Útmutató letölthető a teljes dokumentumra kattintva.

Oktatói Továbbképzési Rendszer eljárásrendje

Letölthető az Oktatói Továbbképzési Rendszer (OTR) eljárásrendje. Az eljárásrend célja olyan, a mindenkori munkaerő-piaci igényeknek megfelelő oktatói továbbképzési programkínálat IKK által történő létrehozása, folyamatos fejlesztése, amelyben az OTR kapcsán kialakított és nyilvántartott, az abban szereplő képzések megszervezése által korszerű, naprakész ismeretszerzés lehetőségét biztosítva az IKK hozzájárul a szakképzésben dolgozó oktatók szakmai tudásának és módszertani kultúrájának fejlesztéséhez.

Felnőttképzési Tájékoztató

Publikálásra került a megújuló felnőttképzés részletes tájékoztatója, mely hasznos információkat és gyakran ismétlődő kérdésekre vonatkozó válaszokat tartalmaz.

Vizsgaszabályzat

Tájékoztatás az IKK Vizsgaközpont működésének szabályozásáról, így például a vizsgára való jelentkezés feltételeiről, az online és hagyományos vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról, a vizsgabizottság feladatairól, a vizsgadokumentumokról és az értékelésről. A vonatkozó formanyomtatványokat szintén a Vizsgaszabályzat tartalmazza.

Adatkezelési tájékoztató a PK-k vonatkozásában kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléshez

Letölthető az adatkezelési tájékoztató a programkövetelményekkel (PK) kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez.

Okleveles technikusképzést indított szakképző intézmények (2021/2022-es tanév)

Elérhető a 2021/2022-es tanév okleveles technikusképzést indított szakképző intézmények listája.

Adatkezelési tájékoztató a Minősített Szakértői Nyilvántartási Rendszerbe történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezeléshez

Letölthető a Minősített Szakértői Nyilvántartási Rendszerbe (MSZNYR) történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató.

Elérhető a 2021/2022 tanévre vonatkozó, szakmajegyzékhez tartozó vizsganaptár

Letölthető a Prof. Dr. Palkovics László szakképzésért felelős miniszter által 2021. augusztus 31-én közzétett, 2021/2022 tanévre vonatkozó vizsganaptár.

Dobbantó programot szervező szakképző intézmények

A Dobbantó program jelenleg ezekben a szakképző intézményekben elérhető.

Orientációs évfolyamot hirdető szakképző intézmények (2022/2023-es tanév)

Elérhető a 2022/2023-as tanévre orientációs évfolyamot hirdető szakképző intézmények listája.

Tájékoztatás a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Letölthető Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár prezentációja a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Műhelyiskolai képzést szervező szakképző intézmények

Műhelyiskolai képzés jelenleg ezekben a szakképző intézményekben elérhető.

Felhívások

„Szakképzési Díj” pályázat

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara idén már kilencedik alkalommal hirdeti meg a „Szakképzési Díj” pályázatot. A Díj legfőbb célja, hogy emelje a gyakorlatorientált szakképzés társadalmi megbecsülését Magyarországon.

A felhívás a “Letöltés” gombra kattintva érhető el. 

Minősített szakértői pályázati felhívás

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. pályázati felhívás keretében várja szakértők jelentkezését az IKK Minősített Szakértői Nyilvántartásába. 

A pályázati felhívás és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok zip fájl formátumban a “Letöltés” gombra kattintva érhetők el. 

Dokumentum minták

Programkövetelmény-javaslat (PK) benyújtásának dokumentumai

Szakképesítés programkövetelményére, annak módosítására vonatkozó javaslat és nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok zip fájl formátumban teljes dokumentumra kattintva letölthetők. 

Felnőttképzési szerződés minta szakmai képzéshez

Letölthető felnőttképzési szerződés minta a szakképző intézmények számára. A szakképző intézmény a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt. A minta célja, hogy a szakképző intézményeknek iránymutatást nyújtson a szerződések megkötéséhez, alkalmazása nem kötelező.

Felnőttképzési szerződés minta szakmai oktatáshoz

Letölthető felnőttképzési szerződés minta a szakképző intézmények számára. Amennyiben a szakmai oktatásra jelentkező a szakmajegyzékben szereplő szakmát kíván elsajátítani, a szakképző intézmény a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt. A minta célja, hogy a szakképző intézményeknek iránymutatást nyújtson a szerződések megkötéséhez, alkalmazása nem kötelező.

Jogszabályok, stratégiák

A szakképzési jogszabályok 2021. szeptember 1-jétől hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Letölthető a 2021. szeptember 1-jétől hatályos “A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet” szövege egységes szerkezetben.

Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája

Letölthető Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája, amely 2030-ig szóló célokat jelöl ki, és ezekhez kapcsolódóan 2025-ig tartó intézkedési tervet vázol fel. Szakképzési szempontból kiemelendő, hogy a mesterséges intelligencia a közeljövőben nagymértékben átalakítja a munkaerőpiacot, így a kompetenciákkal kapcsolatos elvárásokat is.

Szakképzés 4.0

Letölthető a SZAKKÉPZÉS 4.0, a szakképzés és felnőttképzés megújításának stratégiája.

Szakképzés 4.0 angol nyelven

Elérhető angol nyelven a SZAKKÉPZÉS 4.0, a szakképzés és felnőttképzés megújításának stratégiája.