Kezünkben a digitális jövő

ProjektekOktatói Továbbképzési Rendszer
Kérdések és válaszok

Projektek

Információk támogató projektjeinkről

Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése - GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001

Bevezető
A projekt elsődleges célja a szakképzés és felnőttképzés átfogó, rendszerszintű fejlesztése érdekében a szakképesítések új jogszabályi környezethez illeszkedő, kompetencia-alapú megújítása. További célkitűzése a szakképzési struktúra megújítása, valamint a szakképzés és felnőttképzés munkaerőpiaci igényekhez való illeszthetőségének biztosítása.

Projekt alapadatok

Projekt megnevezése: Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése 

Projekt azonosítószáma: GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001

Megítélt támogatás: 1 660 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás időtartama: 2019.11.01-2021.03.31

Projekt státusza: megvalósítási szakasz

Kedvezményezettek: az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. közösen

A projekt tartalma

A GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001 számú projekt célja a szakképzés és felnőttképzés átfogó, rendszerszintű fejlesztése érdekében a szakképesítések új jogszabályi környezethez illeszkedő, kompetencia-alapú megújítása:

A szakképzési struktúra megújítására és a szakképzések tartalmi, szakmai és vizsgakövetelményei jogi szabályozásának átfogó átalakítására tekintettel, a szakképzés és felnőttképzés munkaerőpiaci igényekhez illeszthetőségének biztosítása, és a digitális kompetenciafejlesztés és tanulás szempontjának hangsúlyosabb érvényre juttatása érdekében módszertani javaslatok kidolgozása a szakképzések komplex szakmai vizsgáztatása új jogszabályi környezethez illeszkedő, kompetencia-alapú megújítására. 

A projekt a szakképzési és felnőttképzési terület esetében a Digitális Oktatási Stratégia Intézkedési Terv céljait támogatja: A Digitális Oktatási Stratégia Intézkedési Terv célkitűzései teljesítésének biztosítása érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyes vonatkozó fejlesztéseihez szakmai támogatást nyújt. 

A Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ kialakítása jelentős módon segítheti az egyes szakképzési, felnőttképzési módszertani, képzési, tartalmi kérdés áttekintését és megoldását, a szakképzés és felnőttképzés digitális átállási folyamata során. 

Ez a törekvés összehangban van a Szakképzés 4.0 azon céljával, amely szerint nemcsak megújítani, hanem vonzó, modern tartalommal is el kell látni az újjászervezendő szakképzési ágakat azért, hogy a gazdasági versenybe belépő fiatal szakemberek sikerrel állják meg a helyüket a munkaerőpiacon. Ezen felül a projekt a szakképzési életút, a szakmai képzettséget szerzettek nyomon követési rendszerének szabályozási és működési koncepcióját dolgozza ki, valamint megteremti ennek az informatikai támogatását:

A szakképzés felülvizsgálati és fejlesztési rendszerén belül a képzések valódi eredményességének, hatásosságának vizsgálatához az állami finanszírozással szakképzettséget szerzők szakképzési életútjának nyomon követési rendszerére szabályozási és működési koncepciót dolgoz ki, illetve rendszerfejlesztést biztosít.

Sajtóközlemény a szakmai képzés digitális módszertanának egységesítéséről.

Eredménykommunikációs kiadvány

Záró sajtóközlemény

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése - GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001

A kiemelt projekt elsődleges célja, hogy javulást érjen el az oktatási és képzési rendszerek munkaerőpiaci igényekhez való igazodásában; a tanulásból a munkába történő átmenetet megkönnyítse; elősegítse a sikeresebb szakmaválasztást és összességében a szakképzésbe való beiskolázást. A projekt további célja a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése; digitális tananyagok kifejlesztése, a munkaalapú tanulási rendszerek –Műhelyiskolák, Dobbantó program – bevezetésének segítése.

Bővebben a projektről itt olvashat.

A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések - GINOP-6.1.10-VEKOP-19-2020-00002

A kiemelt projekt célja a szakképzés átalakításának segítése és az IPAR 4.0 technológia használatára felkészítő innovatív képzési rendszer kialakítása. A projekt megvalósítása során kiemelt szerepet kap az Ágazati Képzőközpontok és Akkreditált Vizsgaközpontok kialakítása, ezek módszertani megalapozása és a szervezeti szintű működés kialakítása. A program ezen túlmenően elősegíti a gyakorlati szakképzés kiterjesztését és a műhelyiskola, dobbantó program, valamint az orientációs évfolyam által az iskolarendszerű képzésből lemorzsolódó célcsoportok felzárkóztatását.

Bővebben a projektről itt olvashat.

Sajtóközlemény - Elindult „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” elnevezésű projekt.

Sajtóközlemény - Újabb mérföldkőhöz érkezett a szakképzés megújítása - Gyártásszimulációs eszköz átadás  

Ágazati Képzőközpontok szervezeti modellje, létesítése és létesítést támogató koncepció.

Tájékoztató szórólap

Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák GINOP-6.2.6-20-2020-00001

A projekt célja a kis- és középvállalatok szerepvállalásának erősítése és a szakképzési struktúraváltásra való felkészítése. 

Bővebben a projektről itt olvashat.

Sajtóközlemény-Elindult az “Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák” projekt 

Modellvállalat program felhívás

Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése, struktúraváltást támogató informatikai képzések - GINOP-6.2.8-VEKOP-20-2020-00001

A kiemelt projekt elsődleges célja a szakképzésben résztvevő tanulók számára egységes szakmai elvek szerinti digitális tananyagfejlesztés. Emellett a projekt keretében valósulnak meg az Újratervezés Program (https://ujratervezes.nive.hu/) struktúraváltó képzései is. 

Bővebben a projektről itt olvashat.