Kezünkben a digitális jövő

Rólunk

Kezünkben a digitális jövő

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. célja, hogy szakmai, tájékoztatási és információs központként részt vegyen a digitalizált szakképzési rendszer kialakításában. Tevékenységével támogatja a szakképzéssel, pályaorientációval kapcsolatos fejlesztések tervezését és megvalósítását, a képzési és vizsgáztatási követelmények megújítását, továbbá olyan modern szaktudás megszerzését, amely értéket képez a hazai munkaerőpiacon. A Társaság hazai és Európai Unió által támogatott fejlesztési, képzési és informatikai programokat valósít meg.

KÜLDETÉSÜNK

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. kiemelt szerepet vállal a felnőtt-, és szakképzés megújításában és a digitális kompetenciák fejlesztésében. Küldetésünk, hogy a pályaválasztók, szakmát váltók és a szakképzésben érintettek könnyedén eligazodjanak a szakképzés új rendszerében.

FELADATAINK

 • Támogatjuk a szakképzési és felnőttképzési fejlesztések tervezését és megvalósítását.
 • Az állami intézményfenntartókkal együttműködve részt veszünk a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) alkalmazás üzemeltetésében és a rendszer további fejlesztésében, paraméterezésében és eszközgazdálkodásában.
 • Közreműködünk a digitalizált szakképzési tanügyigazgatási rendszer kialakításában és bevezetésében.
 • Szerepet vállalunk a szakképzési tartalom- és eszközfejlesztésben, taneszközfejlesztési módszertan létrehozásában.
 • Részt veszünk az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer alapján a felsőoktatásba átvihető kreditrendszer egységes alapelveinek kidolgozásában és gondozásában.
 • Módszertani támogatást nyújtunk a szakminisztériumok részére a felnőttképzés és a szakképzés vonatkozásában.
 • Támogatjuk a pályakövetési rendszer fejlesztését.
 • Ellátjuk az ágazati képzőközpontok módszertani rendszerének kialakítását.
 • A műhelyiskolai rendszer, a Dobbantó program és az Orientációs évfolyam módszertani megalapozásával kapcsolatos feladatokat végzünk, támogatjuk ezek kialakítását és működését.
 • Közreműködünk a szakképzés és felnőttképzés országos rendszereit kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetésében és fejlesztésében.
 • Részt veszünk a Digitális Jólét Programban, a Digitális Munkaerő Programban és a Digitális Oktatási Stratégiában a szakképzést és felnőttképzést érintő feladatokban.
 • Koordináljuk az okos mérés technológia beépítését a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer működésébe, ennek lehetséges módjai tekintetében vizsgálatokat, kutatásokat folytatunk.
 • A felnőttképzési tevékenység részeként Vizsgaközpontot működtetünk, és képesítő vizsgáztatást bonyolítunk le.
 • Digitális kompetenciafejlesztési képzéseket, valamint kapcsolódó rendszerfejlesztést valósítunk meg.
 • Ügyfélszolgálatunk naprakész információval segíti ügyfeleit a szakképzés átalakulásával kapcsolatban feltett kérdések megválaszolásában.
 • Oktatói Továbbképzési Rendszert (OTR) alakítottunk ki és működtetünk.
 • Szerepet vállalunk a felnőttképzés és a szakképzés megújításában és modernizálásában online felületek biztosításával (EDIR, SkillsCom, Digitális SzakmaAjánló)
 • Online Szakmakereső és Fordítókulcs segítségével megkönnyítjük a szakmák közötti választást és az eligazodást az új szakképzés rendszerében.
 • A Térképes szakképző intézménykereső modulban könnyen, egyszerűen találhatók meg a pályaválasztó által kiválasztott szakképző intézmények és szakképzési centrumok.
 • A szakképzési rendszert érintő aktualitásokkal kapcsolatban a leggyakrabban felmerülő kérdésekre egyszerű és gyors válaszokat adunk a Kérdések és Válaszok menüpont alatt.
 • Az oktatók, illetve a duális képzésben részt vevő vállalatok számára ágazatok és szakmák szerint biztosítjuk a szakmák Képzési és Kimeneteli Követelmények (KKK) és Programtantervek (PTT) online elérhetőségét.
 • A szakmai képzések tartalmi követelményeit és a képesítő vizsgák megszervezéséhez szükséges feltételeket a Programkövetelmények (PK) aloldalon tesszük elérhetővé.
 • Európai Unió által finanszírozott programok konzorcium vezetői feladatait látjuk el és részt veszünk azok megvalósításában, melyekről honlapunkon a Széchenyi 2020 projektek és az Új Széchenyi Plusz projektek menüpont alatt olvashat részletesen.
 • Európai Uniós, hazai és egyéb külföldi nem uniós forrásokból támogatott projekteket valósítunk meg az IPAR 4.0 és Szakképzés 4.0 stratégiákhoz illeszkedően.

 

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. a Kulturális és Innovációs Minisztérium alapítói joggyakorlása mellett és szakmai iránymutatása alapján, a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap és Európai Uniós források támogatásával működik.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Központi elérhetőség:

Központi e-mail cím: iroda@ikk.hu 
Központi telefonszám: +36 30 014 4404

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Kállai Irén 
ügyfélszolgálati irodavezető
E-mail cím: ugyfelszolgalat@ikk.hu
Telefonszám: +36 30 344 1950

VEZETŐSÉG

Almássy Gábor 
vezérigazgató

Hudacsek László Péterné
szakmai igazgató

Szijártó György
gazdasági igazgató

Lőrinczi Jutka
vizsgaközpont vezető

Turóczi Péter
informatikai és projekt igazgató