Kezünkben a digitális jövő

Rólunk

Kezünkben a digitális jövő

Szakmai, tájékoztatási és információs központként részt veszünk a digitalizált szakképzési rendszer kialakításában. Tevékenységünkkel támogatjuk a szakképzéssel, pályaorientációval kapcsolatos fejlesztések tervezését és megvalósítását, a képzési és vizsgáztatási követelmények megújítását, továbbá olyan modern szaktudás megszerzését, amely értéket képez a hazai munkaerőpiacon.

KÜLDETÉSÜNK

Szerepet vállalunk a szakképzés és felnőttképzés megújításában, szakmai készségek fejlesztésében és digitális módszerek alkalmazásában. Küldetésünk, hogy a pályaválasztók, szakmát váltók és a szakképzésben érintettek könnyedén eligazodjanak a szakképzés új rendszerében.

TEVÉKENYSÉGÜNK

FELADATAINK

 • Támogatjuk a szakképzési és felnőttképzési fejlesztések tervezését és megvalósítását.
 • Az állami intézményfenntartókkal együttműködve részt veszünk a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) alkalmazás üzemeltetésében, fejlesztésében, paraméterezésében és eszközgazdálkodásában.
 • Közreműködünk a digitalizált szakképzési tanügyigazgatási rendszer kialakításában és bevezetésében.
 • Szerepet vállalunk a szakképzési tartalom- és eszközfejlesztésben, taneszközfejlesztési módszertan létrehozásában.
 • Részt veszünk az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer alapján a felsőoktatásba átvihető kreditrendszer egységes alapelveinek kidolgozásában és gondozásában.
 • Módszertani támogatást nyújtunk a szakminisztériumok részére a felnőttképzés és a szakképzés vonatkozásában.
 • Támogatjuk a pályakövetési rendszer fejlesztését.
 • Ellátjuk az ágazati képzőközpontok módszertani rendszerének kialakítását.
 • A műhelyiskolai rendszer, a Dobbantó Program és az Orientációs évfolyam módszertani megalapozásával kapcsolatos feladatokat végzünk, támogatjuk ezek kialakítását és működését.
 • Közreműködünk a szakképzés és felnőttképzés országos rendszereit kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetésében és fejlesztésében.
 • Részt veszünk a Digitális Jólét Programban, a Digitális Munkaerő Programban és a Digitális Oktatási Stratégiában a szakképzést és felnőttképzést érintő feladatokban.
 • Konzorciumvezetőként részt veszünk a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz fejlesztéseiben, konstrukcióinak megvalósításában.
 • Közreműködünk a Nemzeti Digitalizációs Stratégia digitális kompetencia pillérének további intézkedéseinek sikeres végrehajtásában.
 • Koordináljuk az okos mérés technológia beépítését a szakképzési és felnőttképzési intézményrendszer működésébe, ennek lehetséges módjai tekintetében vizsgálatokat, kutatásokat folytatunk.
 • A felnőttképzési tevékenység részeként Vizsgaközpontot működtetünk, és képesítő vizsgáztatást bonyolítunk le.
 • Digitális kompetenciafejlesztési képzéseket, valamint kapcsolódó rendszerfejlesztést valósítunk meg.
 • Szakmai eseményeket, workshopokat és egyéb képzéseket szervezünk a szakképző intézmények vezetői és oktatói számára.
 • Európai Uniós, hazai és egyéb külföldi nem uniós forrásokból támogatott projekteket valósítunk meg az IPAR 4.0 és Szakképzés 4.0 stratégiákhoz illeszkedően.

 

Az IKK Nonprofit Zrt. a Kulturális és Innovációs Minisztérium alapítói joggyakorlása mellett és szakmai iránymutatása alapján működik.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Központi elérhetőség:

Központi e-mail cím: iroda@ikk.hu 
Központi telefonszám: +36 30 014 4404

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Kállai Irén 
ügyfélszolgálati irodavezető
E-mail cím: ugyfelszolgalat@ikk.hu
Telefonszám: +36 30 344 1950

VEZETŐSÉG

Almássy Gábor 

vezérigazgató

 

Hudacsek László Péterné

szakmai igazgató

 

Gál Ida

vizsgaközpont vezető

 

Szijártó György

gazdasági igazgató

 

Turóczi Péter

informatikai és projekt igazgató