Kezünkben a digitális jövő

Oktatói Továbbképzési Rendszer

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) ellátja a szakképzésben oktatók képzésének, továbbképzésének országos stratégiai szintű tervezését, koordinálását, szervezését és folyamatos felülvizsgálatát. Az IKK a feladat szakmai megvalósítása érdekében országosan egységes Oktatói Továbbképzési Rendszert (OTR) hoz létre és működtet. A rendszer hozzájárul a szakképzés megújításához, segítséget nyújt az oktatók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez és előremozdítja a szakmai oktatás színvonalának növelését.

Az OTR egy olyan új szakmai támogató eszköz, amely a szakképzésben résztvevő oktatóknak és intézményvezetőknek biztosít négyévente legalább hatvan óra továbbképzés teljesítéséhez szükséges szakmai programokat. A rendszer kialakításának hátterében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet áll.

A Társaság kiemelt hangsúlyt fordít most és a jövőben is arra, hogy a szakképzésben oktatói, szakoktatói, vezetői feladatokat ellátó szakemberek ismeretei a Társaság által biztosított képzések és továbbképzések igénybevétele és teljesítése alapján olyan tudás és kompetenciafejlesztést tegyenek lehetővé, amellyel az egyének szakmai fejlesztése biztosított lehet. Az évente több alkalommal bővülő és megújuló képzési kínálatunk középpontjában azok képzések állnak, amelyek lehetővé teszik a Magyar Kormány Szakképzés 4.0 stratégiában foglaltak maradéktalan teljesítését, összhangban az Európai Unió szakképzéssel kapcsolatos szakmapolitikai irányelveivel. Ennek megfelelően:

  • a meghirdetésre kerülő programjaink mindegyike figyelembe veszi a munkaerő-piac és a foglalkoztatáspolitika elvárásait, így képzéseinkkel azon kompetenciák fejlesztésére fókuszálunk, amelyek lehetővé teszik az oktatók számára azt, hogy képesek legyenek a diákok felé a korszerű XXI. századi ismereteket, hatékonyan továbbítani,
  • a szakképzésben tevékenykedők fejlesztésének célja továbbá, az oktatás színvonalának minőségi javítása, korszerűsítése, a digitális kompetenciák fejlesztése, a képzésekben résztvevők innovációs és a K+F folyamatokba történő bevonása, valamint a későbbiekben
  • az intelligens és fenntartható fejlődés, valamint a zöldkészségek, mint életszemlélet témakörök bemutatása, hozzájárulást biztosítva ezzel az európai és a hazai piacgazdaság eredményes működtetéséhez, fejlesztéséhez.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényről és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletről bővebb tájékoztatást itt talál.

 


Oktatói továbbképzések programjai

Agrár továbbképzések

Idegen nyelvi kompetenciafejlesztő továbbképzések

Digitális kompetenciafejlesztő továbbképzések

Gyárlátogatások

Kiemelt továbbképzések

Vállalati helyszínű továbbképzések

Szakmai továbbképzések

Módszertani továbbképzések

Útmutató, jelentkezési lapok

Jelentkezési lap továbbképzésre

Adatkezelési tájékoztató

Képzési igénybejelentő lap fenntartóknak

Oktatói továbbképzések jelentkezésének menete

A meghirdetett képzésekre a fenntartók jelzik igényeiket az IKK Zrt.-nek. A Társaság weboldalán https://ikk.hu/otr teszi közzé az aktuális továbbképzések listáját. Itt tájékozódhatnak az oktatók és az intézményvezetők a továbbképzésekről, azok céljáról, tematikájáról, óraszámairól, valamint a kreditértékek megszerzéséhez szükséges számonkérés teljesítésének módjáról és lehetőségeiről. Ennek alapján jelzik igényeiket a fenntartó felé, amely azok beszerzéséről gondoskodik.

Vezetői továbbképzések résztvevői

Jelentkezni a továbbképzésekre a szakképzési centrumok vezetői és az egyházi vagy magán fenntartású szakképző intézmények, szakgimnáziumok intézményvezetői jogosultak, a megadott jelentkezési határidőn belül az Intézményben elfogadott eljárási rend, szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint. A Társaság által történő visszaigazolt időpontnak és helyszínnek megfelelően tudnak készülni a képzés, továbbképzés teljesítésére.

Oktatóknak, szakoktatóknak, vállalati oktatóknak

Jelentkezni a továbbképzésekre a szakképzési centrumok, az egyházi vagy magán fenntartású szakképzési intézmények, szakgimnáziumok oktatói, szakoktatói és vállalati oktatói jogosultak, a megadott jelentkezési határidőn belül az alábbi jóváhagyási rend betartása mellett:
Válassza ki a szakterületének és érdeklődési körének legmegfelelőbb továbbképzést, amelyen szeretne részt venni. Jelezze részvételi szándékát intézményvezetője felé az adott továbbképzés megnevezésének megadásával, majd az Intézmény szokásos eljárási rendje, szervezeti és működési szabályzata szerint az engedélyezést követően, a fenntartói jóváhagyás után készüljön az adott kurzus teljesítésére a Társaság által történő visszaigazolásnak megfelelően.

Jelentkezési lap, igénybejelentés

Jelentkezni a továbbképzésekre a letölthető jelentkezési lap segítségével lehet. Ennek eredményeként a fenntartó egy hiánytalanul kitöltött, cégszerűen aláírt képzési igénybejelentő lapot küld meg az IKK Zrt.-nek. A fenntartóknak PDF és xls formátumban is meg kell küldeniük az igénybejelentő lapot az oktatoi.tovabbkepzes@ikk.hu e-mail címre.

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk!

A teljesített óraszám megállapítása

A továbbképzés sikeres teljesítését követően a felnőttképzési intézmény tanúsítvány állít ki a képzésen résztvevők számára, amely tanúsítvány kötelező tartalmi eleme a képzés kreditértékének feltüntetése. A kreditérték egzakt kialakításának érdekében az IKK az adott képzés óraszámához köti a kreditértéket, amely szerint egy képzési óra 1 kreditértékkel bír.

Belépés