Kezünkben a digitális jövő

ProjektekOktatói Továbbképzési Rendszer
Kérdések és válaszok

Oktatói Továbbképzési Rendszer

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) ellátja a szakképzésben oktatók képzésének, továbbképzésének országos stratégiai szintű tervezését, koordinálását, szervezését és folyamatos felülvizsgálatát. Az IKK a feladat szakmai megvalósítása érdekében országosan egységes Oktatói Továbbképzési Rendszert (OTR) hoz létre és működtet. A rendszer hozzájárul a szakképzés megújításához, segítséget nyújt az oktatók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez és előremozdítja a szakmai oktatás színvonalának növelését.

Az OTR egy olyan új szakmai támogató eszköz, amely a szakképzésben résztvevő oktatóknak és intézményvezetőknek biztosít négyévente legalább hatvan óra továbbképzés teljesítéséhez szükséges szakmai programokat. A rendszer kialakításának hátterében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet áll.

A Társaság kiemelt hangsúlyt fordít most és a jövőben is arra, hogy a szakképzésben oktatói, szakoktatói, vezetői feladatokat ellátó szakemberek ismeretei a Társaság által biztosított képzések és továbbképzések igénybevétele és teljesítése alapján olyan tudás és kompetenciafejlesztést tegyenek lehetővé, amellyel az egyének szakmai fejlesztése biztosított lehet. Az évente több alkalommal bővülő és megújuló képzési kínálatunk középpontjában azok képzések állnak, amelyek lehetővé teszik a Magyar Kormány Szakképzés 4.0 stratégiában foglaltak maradéktalan teljesítését, összhangban az Európai Unió szakképzéssel kapcsolatos szakmapolitikai irányelveivel. Ennek megfelelően:

  • a meghirdetésre kerülő programjaink mindegyike figyelembe veszi a munkaerő-piac és a foglalkoztatáspolitika elvárásait, így képzéseinkkel azon kompetenciák fejlesztésére fókuszálunk, amelyek lehetővé teszik az oktatók számára azt, hogy képesek legyenek a diákok felé a korszerű XXI. századi ismereteket, hatékonyan továbbítani,
  • a szakképzésben tevékenykedők fejlesztésének célja továbbá, az oktatás színvonalának minőségi javítása, korszerűsítése, a digitális kompetenciák fejlesztése, a képzésekben résztvevők innovációs és a K+F folyamatokba történő bevonása, valamint a későbbiekben
  • az intelligens és fenntartható fejlődés, valamint a zöldkészségek, mint életszemlélet témakörök bemutatása, hozzájárulást biztosítva ezzel az európai és a hazai piacgazdaság eredményes működtetéséhez, fejlesztéséhez.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényről és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletről bővebb tájékoztatást itt talál.

 


Oktatói továbbképzések programjai

Gyakorlati útmutatás a Szakképzés 4.0 stratégiának történő megfeleléshez

Új motivációs eszközökkel a lemorzsolódás ellen- Gamifikáció a szakképzésben

Minőségirányítás a szakképzési intézményekben

A teljesítmény értékelése és mérése a gyakorlatban

Projektpedagógia – az élményszerű tanulás módszere

Digitális kompetenciafejlesztés - IKT eszközök használata a tanórákon

Pályaorientáció, pályamegerősítés az oktatásban

Vezetői hatékonyságnövelés módszertana

A Z és alfa generáció motiválásának módszertana a gyakorlatban

Tanulási eredmény alapú oktatás a szakmai képzésben, módszertani továbbképzés az energetika, elektromosság képzési terület szakmai képzéseiben oktatók számára

Tanulási eredmény alapú oktatás a szakmai képzésben, módszertani továbbképzés az műszaki, ipari és építőipari képzési terület szakmai képzéseiben oktatók számára

Programozási alapok - Webszerkesztési ismeretek

Informatikai és távközlési alapok I. – IKT alapismeretek (ITE)

Informatikai és távközlési alapok II. – Bevezetés a hálózatok világába (CCNA1)

Hálózatok I. - Kapcsolás, forgalomirányítás, vezeték nélküli hálózatok (CCNA2)

Hálózatok II. - Vállalati hálózatok, biztonság és automatizálás (CCNA3)

Anyanyelvi készségek fejlesztése – műszaki területen a szakképzésben

Anyanyelvi készségek fejlesztése – agrár területen a szakképzésben

Anyanyelvi készségek fejlesztése – gazdasági területen a szakképzésben

Anyanyelvi készségek fejlesztése – humán területen a szakképzésben

A digitális technológiák beépítése a pedagógiai folyamatba

Matematikai készségek fejlesztése a szakképzésben

Digitális készségek fejlesztése a szakképzésben

Természet- és műszaki tudományokhoz kapcsolódó készségek fejlesztése a szakképzésben

Idegennyelvi készségek fejlesztése a szakképzésben

A digitális technológiák gyakorlott, kreatív alkalmazása a pedagógiai folyamatban

Műhelyiskolai alapképzés

Kompetenciafejlesztő mentor

Kihelyezett oktatói továbbképzések ágazatonként

Automatizált berendezések programozható vezérlőinek (PLC) alapismeretei

Bevezetés az elektrohidraulikába

Bevezetés az elektropneumatikába

Bevezetés a hidraulikába

Hidraulika szerviz

Ipar 4.0- A digitalizált gyártás alapjai

Bevezetés a pneumatikába

Pneumatika szerviz

Ipar 4.0 megoldások a gyártásban és képzésben a Siemens Energynél

Útmutató, jelentkezési lapok