Kezünkben a digitális jövő

IKK Vizsgaközpont

Szakmai és képesítő vizsgák

A szakképzés vizsgáztatási rendszere 2020-ban megújult, a szakmai- és képesítő vizsgák vizsgaszervezői feladatait az akkreditált vizsgaközpontok és az IKK Vizsgaközpont látják el. 

Az IKK Vizsgaközpont a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 14. § (2) bekezdése szerint, ha valamely szakma vagy szakképesítés tekintetében nincs

  • olyan akkreditált vizsgaközpont, amely az adott szakma vagy szakképesítés képzési területére akkreditált vizsgahelyszínnel rendelkezik a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés helyszíne szerinti vagy azzal közvetlenül szomszédos vármegyében, vagy
  • az akkreditált vizsgaközpont által a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés befejezésének időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig meghirdetett szakmai vizsga vagy képesítő vizsga, a szakmai vizsga és a képesítő vizsga megszervezéséről az országos központi akkreditált vizsgaközpont gondoskodik.

 

A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 24/A. § felhatalmazása alapján a Kormány országos központi akkreditált vizsgaközpontként az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki. Az országos központi akkreditált vizsgaközpontra a 21. §-ban, a 22. §-ban és a 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni, a szakmai vizsga, illetve a képesítő vizsga szervezésére - a jelen felhatalmazás alapján országos hatáskörrel, valamennyi képzési területre kiterjedően - jogosult.

 

Szakmai vizsgát (beleértve a részszakma megszerzésére irányuló vizsgát) 2025.12.31-éig az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézmények is szervezhetnek.

 

Az IKK Vizsgaközpont minden KEOR területén szervez vizsgát, az adott szakma vagy szakképesítés Képzési és Kimeneti Követelményeiben, vagy Programkövetelményeiben meghatározott leírásnak megfelelően.

 

Az IKK Vizsgaközpont munkatársai maximálisan elkötelezettek a professzionális vizsgaszervezés iránt, minél több vizsgázó számára lehetővé kívánjuk tenni az általuk választott szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzését, ezáltal segíteni a munkaerőpiaci érvényesülésüket.


Képzők általi csoportos vizsgabejelentés az IKK Vizsgaközpontjához

Egyéni vizsgajelentkezők jelentkezése


KRÉTA

Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszer

KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszer elérhető.

Tovább

VIZSGASZABÁLYZAT

IKK képesítő vizsgák Vizsgaszabályzata

Az IKK képesítő vizsgákra vonatkozó szabályzata elérhető.

Letöltés

VIZSGAKÖZPONT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az IKK Vizsgaközpont Adatkezelési tájékoztatója

Az IKK Vizsgaközpont vizsgaszervezési tevékenysége során kezelt adatok Adatkezelési tájékoztatója elérhető.

Letöltés

IKK Vizsgaközpont

Az IKK Vizsgaközpont vizsgáztatói adatbázisába történő jelentkezés

Az IKK Vizsgaközpont vizsgáztatói adatbázisba történő jelentkezéshez szükséges dokumentumok elérhetőek.

Letöltés

Vizsgaszabályzatok

Szakmai vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzatok

Letölthetők a képesítő és a szakmai vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzatok.

Letöltés