Kezünkben a digitális jövő

Boritokep
    # Tájékoztatók

    12/8/2022


    6 perc olvasási idő


    Címkék

A Cedefop kutatása a korai iskolaelhagyásról kulcsfontosságú az uniós fellépés szempontjából

A Cedefop korai iskolaelhagyás elleni tevékenysége az Európai Unió Európai Oktatási Térségre vonatkozó megújított stratégiájának középpontjában áll (2021-2030).

Cedefop VET toolkit for tackling early leaving

1. ábra: Szakképzési eszköztár a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemhez

 

Az Európai Unió oktatási miniszterei november 28-án megállapodtak az oktatásból és képzésből idő előtt kilépők arányának csökkentésére, valamint az olvasás, matematika és természettudományok terén alulteljesítő tanulók számának mérséklésére irányuló intézkedésekről, és ajánlást fogalmaztak meg az Európai Bizottság (EB) és a tagállamok számára.

 

Az ajánlás felkéri a kormányokat, hogy 2025-ig dolgozzanak ki, illetve adott esetben erősítsenek meg egy integrált és átfogó stratégiát a sikeres iskolai tanulmányok érdekében, amely magában foglalja a megelőzési, beavatkozási és kompenzációs intézkedéseket a többlet figyelmet és támogatást igénylő tanulók számára.

 

Javasolja továbbá, hogy a tagállamok fordítsanak különös figyelmet a pozitív iskolai légkörre, mivel a kutatások szerint az érzelmi, szociális és fizikai jól-lét fontos ahhoz, hogy a gyermekek és fiatalok esélyei javuljanak az oktatásban és az életben való boldogulásban.

 

Az ajánlás továbbá felkéri a kormányokat, hogy támogassák az iskolák vezetőit, tanárait, oktatóit és egyéb személyzetét azáltal, hogy segítik őket az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításában, és támogatást nyújtanak a folyamatos szakmai fejlődéshez, valamint megfelelő időt, teret és támogatást biztosítanak ahhoz, hogy minden tanulóval - beleértve a kirekesztés, az alulteljesítés és a korai iskolaelhagyás veszélyének kitett tanulókat is - hatékonyan tudjanak dolgozni.

 

Ez a legújabb ajánlás a Tanács 2011-es, a korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló szakpolitikákról szóló ajánlását váltja fel. 2010 óta a korai iskolaelhagyók aránya 3,9 százalékponttal csökkent. A 2021-ben az EU-ban átlagosan 9,7%-os arány azonban még mindig meghaladja az EU 9%-os célkitűzését, míg az alulteljesítés aránya 22,5% az olvasás, 22,9% a matematika és 22,3% a természettudományok területén.

 

A Cedefop munkája a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben

 

A mennyiségi és minőségi adatok nemzeti, regionális és helyi szintű nyomon követése és gyűjtése elengedhetetlen feltétele az új stratégia megtervezésének és bevezetésének - és itt lép képbe  a Cedefop kutatási munkája.

 

A szakpolitikai döntéshozók és az oktatási és képzési szolgáltatók számára értékes támogatást jelent a Cedefop szakképzési eszköztára a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, amely 20 kulcsfontosságú beavatkozási megközelítést és mintegy 300 forrást, köztük bevált gyakorlatokat és eszközöket tartalmaz. Így az eszköztár a szakpolitikai döntéshozók és a szakképzésben tevékenykedők fő hivatkozási pontjává vált Európában.

 

Cedefop's VET toolkit for tackling early leaving

2. ábra: Az eszköztár elemei

 

Az ajánlás szerint a Cedefop szakképzési eszköztárában a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemhez rendelkezésre álló források felhasználhatók az iskolák közötti hálózatépítés, valamint a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szintű tanulási közösségek közötti kölcsönös tanulás elősegítése érdekében.

 

Az ajánlás elismeri továbbá a Cedefop korai iskolaelhagyás elleni küzdelemmel foglalkozó nagyköveteinek döntő szerepét a sikeres gyakorlatok azonosításában és megosztásában.

 

Forrás: Cedefop

 

Képforrás: Cedefop


Érdekes lehet számodra

Minőségbiztosítási rendszer a szakképzésben borítókép
Minőségbiztosítási rendszer a szakképzésben

A szakképzés átalakítása során egy új, egységes minőségirányítási rendszer került bevezetésre.

# Tájékoztatók
„Nem vagyok egyedül!” borítókép
„Nem vagyok egyedül!”

Szakmai hálózatépítés a rugalmas tanulási utak területén.

# Tájékoztatók
Képzési és Kimeneti Követelmények borítókép
Képzési és Kimeneti Követelmények

Technikai módosítások

# Tájékoztatók