Kezünkben a digitális jövő

Akkreditált vizsgaközpontok

Szakmai és képesítő vizsgák megszervezésére jogosult intézmények, szervezetek

A gazdaság versenyképességének megőrzése céljából a vállalkozások számára elengedhetetlen a korszerű és színvonalas szaktudással rendelkező munkaerő biztosítása.

A szakképzési rendszer átfogó fejlesztése során a hangsúly a pontosan meghatározott kimeneti követelményeken van annak érdekében, hogy a képzések valóban reagálni tudjanak a munkaerőpiac igényeire. A kimenet-szabályozás indokolja a független vizsgaközpontok létrehozását, a standardizált módon történő vizsgáztatást.

A szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve a szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerint akkreditált vizsgaközpont szervezhet. Az akkreditáló szerv a vizsgaközpont akkreditálását a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett nemzeti szabvány alapján végzi.

Az IKK felületén azon vizsgaközpontok kerülnek megjelenítésre, amelyek akkreditációval és sikeres tanúsító vizsgával is rendelkeznek.

Zajlanak az akkreditációs eljárások, és a tanúsító vizsga szervezések, így az IKK felületén folyamatosan frissülni fog a már tanúsító vizsgával is rendelkező akkreditált vizsgaközpontok listája.

A szakképzés vizsgáztatási rendszere 2020-ban megújult, a szakmai- és képesítő vizsgák vizsgaszervezői feladatait az akkreditált vizsgaközpontok és az Innovatív Képzéstámogató Központ látják el. Szakmai vizsgát (beleértve a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát) 2025-ig az átmeneti időszakban az állam, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézmények is szervezhetnek.
 

A képesítő vizsgákra az egyéni és csoportos jelentkezők a KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszerében tudnak elektronikusan jelentkezni. 

A rendszerben regisztráció nélkül is kereshető valamennyi aktuálisan meghirdetett vizsga.

A meghirdetett vizsgákra jelentkezni regisztrációt követően lehetséges.

Az egyéni vizsgajelentkezés megkezdése előtt, javasoljuk a képzővel történő egyeztetést a folyamatban lévő vagy tervezett csoportos vizsgabejelentéshez történő csatlakozási lehetőségekkel kapcsolatban.

A KRÉTA Elektronikus Vizsgaügyviteli információs rendszer itt érhető el.

 

Tanúsítási rendszerkövetelmények

A tanúsítási rendszerkövetelmények itt érhetők el.

 

2023/2024. tanévre vonatkozó, szakmajegyzékhez tartozó vizsganaptár

A 2023/2024. tanévre vonatkozó, szakmajegyzékhez tartozó vizsganaptár itt érhető el.

Loading...