Kezünkben a digitális jövő

Duális szakmai oktatás

Duális szakmai oktatás a szakképzés új rendszerében

A 2020. január 1. napján hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény egyértelmű célként jelöli ki, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók a munkavégzéshez szükséges gyakorlati tapasztalatot ne tanműhelyben, hanem valós ipari körülmények között szerezzék meg. Ebben segít a duális képzőhely.

A duális szakmai oktatás lehetőséget biztosít korszerű, átfogó tudás megszerzésére úgy, hogy a tanuló a munkavégzésért jelentős összegű munkabérben részesül.

A duális képzés olyan középfokú szakképzési forma, amely során az intézményben, illetve a munkaerőpiaci szereplőknél, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. Duális szakmai oktatásban a szakirányú oktatást biztosító vállalatnál a tanuló gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát, versenyképes tudással és gyakorlattal lép a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

Miért érdemes bekapcsolódni a duális képzésbe?

A TANULÓNAK:

Vállalati kultúra és technológiák megismerése, jobb elhelyezkedési esélyek

A duális szakmai oktatás számos előnnyel jár, ezért fontos, hogy a lehető legtöbb tanulónak, képzésben részt vevő személynek legyen lehetősége a szakirányú ismereteket valós munkakörülmények között elsajátítani. A duális szakmai oktatásban részt vevő diákok közreműködnek a céges projektekben, megismerik a vállalat által alkalmazott technológiákat, és az így megszerzett gyakorlati tudást az elméleti tudás számonkérésében is kamatoztathatják. Elsajátíthatják a vállalati kultúrát, a XXI. század kihívásainak megfelelő munkaeszközök használatát, a szakma olyan rejtelmeit, melyeket csak hosszú évek gyakorlata tesz elérhetővé. Az ismeretszerzés a munkafeladatok végrehajtásával történik a duális képzőhely szakemberei segítségével.  A duális szakmai oktatásban a tanulók már tanulmányaik során munkatapasztalatot szereznek, ami által növekednek elhelyezkedési esélyeik. Az igazán jól teljesítő diákok szinte biztos álláslehetőségre számíthatnak annál a cégnél, ahol szakirányú tanulmányaikat folytatták.

Munkabér

A duális szakmai oktatásban részt vevő tanulók (képzésben részt vevő személyek) a velük kötött szakképzési munkaszerződés alapján munkabérre jogosultak. Ennek összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – legalább 100 ezer, legfeljebb 170 ezer forint, amelyet csak a társadalombiztosítási járulék terhel. A munkabér megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit is.

Képzőhelykereső

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett keresőfelület elérhető

Megtekintés

A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNEK:

Hosszú távon: munkaerő „kinevelése”

A duális képzőhelyek a szakképzési munkaszerződéssel olyan munkaerőt biztosíthatnak maguknak, akikre hosszabb távon is számíthatnak. A tanulók utánpótlást jelentenek a munkaerő-toborzás során, a vállalati kultúrát ismerő, jól teljesítő tanulók a szakmai vizsgát követően minden további képzés, oktatás nélkül bekapcsolhatók a termelésbe.

Rövid távon: a tanulók részvétele a termelésben

A tanulók a szakmai oktatás során elkészített termékekkel, feladatok végrehajtásával a duális képzőhely termeléséhez is hozzájárulnak, vagyis a próbadarabok helyett eladható termékek készülnek.

Pénzügyileg: a szakmai oktatás kifizetődő

Nem utolsósorban olyan finanszírozási rendszer került létrehozásra, mely az igénybe vehető adókedvezménynek köszönhetően a duális képzőhelyek által végzett szakmai oktatást kifizetődővé teszi. A tanulót megillető nettó munkabérből eredő többletköltséget, vagy annak döntő részét a munkáltató adókedvezmény formájában elszámolhatja. Az adókedvezmény kiszámításához az MKIK kalkulátora nyújt segítséget.

Tájékoztató a duális szakmai oktatás finanszírozásáról

A duális képzőhely által érvényesíthető adókedvezmény

NAV tájékoztató a Szocho tv. változásairól (2023. augusztus)

Letöltés

Ki lehet duális képzőhely?

Képzőközpontok

Hogyan történik a nyilvántartásba vétel?

A duális képzőhely feladatai

A tanműhelyre és a munkahelyre vonatkozó előírások

A szakképzési munkaszerződés

A duális képzőhely által megköthető szakképzési munkaszerződések száma

A tanuló juttatásai

Munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

A duális képzőhelytől eltérő más munkáltatónál foglalkoztatott személlyel kötött szakképzési munkaszerződés speciális szabályai

Részvétel a saját munkavállaló szakirányú oktatásában


KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

Képzési és kimeneti követelmények

Az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményei elérhetőek

Megnyitás

A duális képzőhelyek nyilvántartását az Szkt. 82. § (2) bek. alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti

Duális képzőhelyek

A duális képzőhelyek nyilvántartását az Szkt. 82. § (2) bek. alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti.

Megnyitás

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által vezetett nyilvántartás

Duális képzőhelyek (Mezőgazdaság és erdészet, Élelmiszeripar)

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által a duális képzőhelyekről az Szkt. 100. § (3) bek. a) pontja alapján vezetett nyilvántartás.

Megnyitás

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által vezetett nyilvántartás

Duális képzőhelyek (Egészségügy)

Az egészségügy ágazatban működő duális képzőhelyeknek a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által az Szkt. 100. § (3) bek. b) pontja alapján vezetett nyilvántartása.

Megnyitás

A szakirányú oktatásban való részvételtől e tilalom megszegése miatt eltiltott képzőhelyek adatai

Eltiltott képzőhelyek

A duális képzőhely a tanulótól, képzésben részt vevő személytől nem szedhet térítési díjat vagy tandíjat. A szakirányú oktatásban való részvételtől e tilalom megszegése miatt eltiltott képzőhelyek adatait itt találja.

Megnyitás

Duális szakmai oktatás

További információk

Duális szakmai oktatással kapcsolatos kérdések és válaszok

Megnyitás