Kezünkben a digitális jövő

Kreatív technikum

Új lehetőség a szakképzésben

A szakképzésben 2020-tól új ágazatként jelent meg a Kreatív ágazat, amely a kreatív iparban alkalmazható ismeretek, készségek elsajátítására irányuló szakmai oktatást nyújt a terület iránt érdeklődő fiataloknak. A hazai kreatív ipar támogatása kiemelt figyelmet kap, amit mi sem mutat jobban, mint hogy az ágazat fejlesztésére az elmúlt évben tíz évre szóló Kreatívipari Stratégia készült.

A kreatív technikumi oktatás célja, hogy a tanulók a kreativitást támogató, inspiráló, alkotásra alkalmas oktatási környezetben, eszközök és módszerek használatával, projektfeladatok megvalósításán keresztül fejleszthessék kreativitásukat, és szerezzenek szakmát. A duális partnereknél a diákok valós munkahelyi körülmények között sajátíthatják el a szakmai ismereteket, akárcsak a szakképzés többi ágazatában.

Kreatív technikum

Szakképző intézmények

A képzést folytató szakképző intézmények listája

Letöltés

Kiknek ajánlott a kreatív technikusi képzés?

Azoknak a fiataloknak, akik kedvelik az alkotó munkát, és versenyképes szakmát, a munkaerőpiacon jól használható szakmai tudást szeretnének szerezni.

 

Milyen szakmákat tanulhatok a kreatív technikumokban?

A Kreatív ágazat 14 szakmát tartalmaz. Ebből 5 szakma hároméves szakképző iskolai képzésben, 9 szakma ötéves technikumi képzésben sajátítható el.

A Kreatív ágazat szakmái három csoportba oszthatók. A tanulók ezek közül választhatják ki, hogy kétéves ágazati alapoktatásuk mely területen történjen. Az ágazati alapismeretek elsajátítását és az ágazat sajátosságainak megismerését követően dönthetnek arról, hogy a szakirányú oktatás során melyik konkrét szakmát, és azon belül mely szakmairányt kívánják tanulni.

A szakmák leírásáról, az elvárt kompetenciákról, a képzést folytató intézményekről a honlapunkon található  Szakmakártyák nyújtanak tájékoztatást. 

 

Mi a különbség a művészeti szakgimnáziumokban és a kreatív technikumokban zajló oktatás között?

A korábbi időszakban a kreatív, „ügyes kezű”, művészetekhez vonzódó fiatalok csak a művészeti szakgimnáziumokat tudták választani. Most a kreatív technikum lehetőséget ad tehetségük kibontakoztatására úgy, hogy a képzés elvégzésével szakmát szereznek. Jó példa erre a grafikus, amelyet választhatnak művészetként szakgimnáziumi továbbtanuláshoz, vagy ipari grafikusként tanulhatnak tovább egy kreatív technikumban.