Kezünkben a digitális jövő

Mesterképzés és mestervizsga

A mesterképzés és mestervizsga gazdasági kamara által meghatározott követelményei

A mesterképzés olyan képzési forma, amelynek során meghatározott szakképzettséggel, illetve szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek mestervizsgára felkészítése történik. A mesterképzés keretében a szakma mester szintű gyakorlásához szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, a vállalkozás vezetéséhez szükséges gazdasági, jogi és munkaügyi, továbbá a tanulók képzéséhez szükséges alapvető pedagógiai ismeretek átadása történik.

A mesterképzésben kötelezően alkalmazandó képzési és kimeneti követelményeket a szakképzésért felelős miniszter a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény a 11. § (2) – (5) bekezdése szerint teszi közzé. A képzési és kimeneti követelmények a mesterképzésnek az országos gazdasági kamara által – az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – meghatározott követelményeit, valamint a mestervizsgával kapcsolatos követelményeket állapítják meg.

Az országos gazdasági kamara – az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve – meghatározza azoknak a szakmáknak a körét, amelyekre mesterképzés folytatható és mestervizsga szervezhető.

A mesterképzést és a mestervizsgát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi.

Mesterképzés

További információk

Mesterképzés képzési és kimeneti követelményei

Letöltés