Kezünkben a digitális jövő

Okleveles technikusképzés

Egyenes úton a felsőoktatásba

Okleveles technikusképzést azok a technikumok indíthatnak, amelyek a miniszter erre irányuló engedélyével rendelkeznek.  A program a technikum és egy felsőoktatási intézmény – valamint a duális partner vállalat(ok) – együttműködésén alapszik. A 2021/2022-es tanévtől kezdve elérhető képzési forma iránt nagy az érdeklődés, köszönhetően számos előnyének, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze:

Okleveles technikusképzés

Technikumok listája

A 2024/2025-ös tanévre okleveles technikusképzést hirdetett technikumok

Letöltés

Okleveles technikusképzés

Tájékoztató intézményeknek

Tudnivalók okleveles technikusképzés indításához

Letöltés

Kiknek ajánlott az okleveles technikusképzés?

Azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket.

 

Mi az okleveles technikusképzés lényege?

 • A képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul.
 • A képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező (5 vagy 6 év).
 • Az ágazati alapoktatás a közös ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben ugyanúgy az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók. A többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást követően, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe.

 

Mik az okleveles technikusképzés előnyei?

 • Jelentős előny a felsőoktatási felvételin:

Legalább jó (4) minősítésű szakmai vizsga esetén az adott felsőoktatási intézmény meghatározott képzésére jelentkezéskor a felvételi pontszám kiszámítható a szakmai vizsgán kapott százalékos eredmény ötszörözésével (maximum 500 pont). Emellett a jelentkezők természetesen jogosultak az általános szabályok szerint – például nyelvvizsga, sporteredmény, vagy szociális helyzet figyelembevételével – szerezhető többletpontokra is.)

 • Az adott egyetem meghatározott képzésén való továbbtanulás esetén akár 30 kreditpont elismertetésére is lehetőség van (így a felsőfokú tanulmányok időtartama le is rövidülhet). A tudásbeszámítás feltételeit és a felsőfokú képzés időtartamát a technikum és a felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodása rögzíti. A kreditbeszámítás eredményeként felszabadult időt a hallgató akár képzési területének bővítésére vagy munkavállalásra is tudja fordítani.
 • A tanuló abban az esetben is kérelmezheti a megszerzett tudás elismerését, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább (a beszámítás az adott intézmény eljárásrendje szerint történik).
 • A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően a hallgatók felsőfokú duális képzése folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szakképzési munkaszerződésük volt.
 • A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.
 • A technikumi képzés további előnyei:
  • kötelező érettségi tárgyak oktatása a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban
  • a képzés végén egyszerre szerezhető érettségi végzettség és szakképzettség
  • a szakmai vizsga a kötelező vizsgatárgyak mellett ötödik érettségi vizsgatárgyként kerül figyelembe vételre, emelt szintű vizsgaként
  • előrehozott érettségi vizsga lehetősége
  • tanulói jogviszonyban szakképzési ösztöndíj, a tanulmányok sikeres befejezését követően egyszeri pályakezdési juttatás
  • duális szakmai oktatásban munkabér
  • szociális helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján támogatási lehetőség
  • az első két szakma megszerzése ingyenes az állam által és az állammal együttműködési megállapodást kötött fenntartó által fenntartott intézményben

 

Mikor lehet bekapcsolódni a programba?

A képzésbe jelentkezni lehet:

 1. a középiskolai felvételi eljárás során – ebben az esetben a tanulóknak már 9. évfolyamtól biztos helye van a programban (azzal, hogy az első két évben ugyanazokat az ágazati alapismereteket tanulják, mint a nem okleveles osztályokban);
 2. az ágazati alapoktatást követően – a szabad férőhelyek függvényében;
 3. érettségi után – a 2023/2024-es tanévtől már érettségire épülő két éves képzésben is elérhető az okleveles technikusképzés.

Okleveles technikusképzés „keresztmetszetben”: