Kezünkben a digitális jövő

Pedagógiai technikum

Új lehetőség a szakképzésben

A szakképzésben új ágazatként jelent meg az Oktatás ágazat, amely gyakorlatorientált képzést nyújt azoknak a fiataloknak, akik részt szeretnének vállalni a jövő generációi nevelésében. A képzés egyrészt a pedagógusképzés „előszobájának” tekinthető, ahol a tanulóknak a magas gyakorlati óraszámnak köszönhetően lehetőségük van több korcsoporttal, intézménytípussal is megismerkedni, mielőtt eldöntenék, hogy melyik korosztállyal szeretnének foglalkozni a későbbiekben. Másrészt felkészít egy olyan újszerű, a gyermekek felügyeletét, foglalkoztatását magában foglaló munkakör betöltésére, amelyre a munkaerőpiacon egyre nagyobb szüksége van a dolgozó szülőknek.

Az ágazaton belül két szakma elérhető:

Oktatási szakasszisztens: Az oktatási szakasszisztens bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban, családi napközi, pedagógiai szakszolgálat és egyéb (gyermeknevelő, -gondozó) intézményben foglalkoztatott személy, aki segíti a szakemberek munkáját.

Óvodai nevelő: Az óvodai nevelő feladata a diplomás óvodapedagógus, fejlesztő és gyógypedagógus munkájának segítése, velük együttműködve, irányításuk mellett aktív részvétel az óvodások gondozásában, nevelésében és fejlesztésében.

Az ágazat keretében tanulható szakmák bővebb leírását a Szakmakártyák között olvashatják az érdeklődők.

Oktatás ágazat

Szakképző intézmények

Az Oktatási ágazatban 2023. szeptembertől képzést indító technikumok listája

Megnyitás