Kezünkben a digitális jövő

Rugalmas tanulási utak

Orientációs évfolyam / Dobbantó program / Műhelyiskola

A végzettség nélküli iskolaelhagyás által veszélyeztetett tanulók, fiatalok képzésben tartása, szakmához, részszakmához juttatása a szakképzés kiemelt feladata. A probléma fókuszba kerülése a szakképzés átalakítása során új, rugalmas tanulási utak kialakítását tette szükségessé, amelyek az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola.

Bár a képzési formák célcsoportja, tartalma és kimenete eltérő, a fejlesztési célok és módszerek közösek. 


Célok:

  • alapkompetenciahiányok csökkentése
  • foglalkoztatók által elvárt kompetenciák fejlesztése
  • a szakmai oktatásba való belépés megalapozása
  • területileg fókuszált, okokra koncentráló, célirányos programok kidolgozása


Módszerek:

  • projektszemlélet az oktatásban
  • élményalapú oktatás
  • csapatmunka
  • egyénre szabott fejlesztés
  • új szemléletű értékelés

MÓDSZERTANI TÁMOGATÁS

Tudásmegosztó felület

Módszertani ajánlások, projektfeladatok, jó gyakorlatok

Tovább

SZAKMAI ANYAGOK

Szakmai Anyagok

Összefoglaló kötet a gödi orientációs évfolyam módszertanáról

Letöltés

ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam célcsoportját a pályaválasztásban bizonytalanok jelentik. A program nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül. Alappillérét az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, továbbá a pályaorientáció és az életpálya kompetenciák fejlesztése jelentik. A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban. A folyamat segít a tanulóknak önmaguk megismerésében, fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak csapatban dolgozni. Az orientáció másik fontos eleme a job-shadowing, az ágazatok, szakmák megismerése, tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával. Az egyéni fejlesztés a bemeneti és a követő mérésekre alapozott fejlesztési tervek mentén haladva történik. A tanulók munkájának értékelése szövegesen, és nem érdemjeggyel történik.  Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott ágazatban

Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

Orientációs évfolyam

Szakképző iskolák

Orientációs évfolyamot hirdető szakképző iskolák listája

Letöltés

DOBBANTÓ PROGRAM

A Dobbantó program keretében szervezett alapkompetencia-fejlesztés célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, 15. életévüket betöltött fiatalok számára lehetőséget biztosítson a sikeres egyéni életút megtalálásához. A program a szakmatanuláshoz szükséges alapkompetenciák, a személyes és szociális kompetenciák fejlesztése mellett rugalmasan igazodik a diák egyéni adottságaihoz. Személyre szabottan, speciális pedagógiai módszerek alkalmazásával készíti fel a fiatalt a műhelyiskolába való belépésre, amelynek elvégzésével alapfokú végzettséget és részszakmát szerezhet. Nemcsak tartalmában, de a képzési idő hosszában is igazodik a tanuló igényeihez.

A Dobbantó programban tanulói jogviszonyban résztvevők  szakképzési ösztöndíjra jogosultak.

Dobbantó program

Szakképző iskolák

Dobbantó programot szervező szakképző iskolák listája

Letöltés

MŰHELYISKOLA

A műhelyiskola a Szakképzési Hídprogramot váltotta fel. A Dobbantó programból érkezőkön kívül mindazokat várja, akik kizárólag alapfokú végzettséggel rendelkeznek és 16. életévüket betöltötték. A műhelyiskolában tanulók 6-24 hónap alatt részszakmát szerezhetnek. A képzés a hagyományos mester-inas kapcsolatra épül. A részszakmát a gyakorlati képzés helyszínén sajátítja el a fiatal. A szakoktató 3-5 diákkal foglalkozik, akik a részszakmához kötődően a mestertől sajátítják el a kapcsolódó közismereti tartalmakat is. A műhelyiskolában nem alkalmaznak hagyományos értelemben vett értékelést. A képzésekhez bármikor lehet csatlakozni, a képzési idő az egyéni előrehaladástól függ, a mester a fiatal egyéni fejlődésének megfelelően dönt a szakmai vizsgára bocsátásról. 

A műhelyiskolai képzésben tanulói jogviszonyban résztvevők szakképzési ösztöndíjra jogosultak.

Műhelyiskolai képzés

Szakképző iskolák

Letölthető a műhelyiskolai képzést szervező szakképző iskolák listája

Letöltés

Részszakmák

Részszakmák listája

Részszakmák

Letölthető a részszakmák listája szűrhető Excel formátumban

Letöltés