Kezünkben a digitális jövő

2021-27 Széchenyi Terv Plusz projektek

Információk projektjeinkről

Minőségfejlesztés és továbbképzési paletta bővítése a szakképzésben - GINOP_PLUSZ-5.2.2-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es Széchenyi Terv Plusz programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:GINOP_PLUSZ-5.2.2-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Minőségfejlesztés és továbbképzési paletta bővítése a szakképzésben
Megítélt támogatás:8.215.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2023.12.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2026.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Konzorciumi partner neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

A projekt tartalma:

 

A projekt célja elsősorban a szakképző intézmények minőségirányítási rendszerének külső értékelése, és a szakképzésben jelenleg működő minőségirányítási rendszer elemeinek felülvizsgálata, a hazai és nemzetközi tapasztalatok implementálása, az ehhez kapcsolódó módszertani alapok megteremtése, úgymint a szükséges informatikai fejlesztések és szakképzésben dolgozók, ellenőrzést végzők kapcsolódó kompetenciáinak fejlesztése. 

A „Minőségfejlesztés a szakképzésben” című komponensben történik a meglévő dokumentumok (kézikönyv, módszertan) aktualizálását, kiegészítését követően a szakképző intézményekben a külső értékeléshez kapcsolódó minőségirányítási eszközök fejlesztése, pilotja, a minőségirányítási rendszerek működtetését, külső ellenőrzését végzők felkészítése.

A „Továbbképzési paletta bővítése” komponens keretén belül megvalósul a szakképzésben oktatók és a szakképzésben közismereti tárgyat tanítók kötelező továbbképzéséhez kapcsolódó képzéskínálat bővítése, kiemelten a közismereti tárgyak és a tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, továbbá az inkluzív oktatás területén. A vállalati munkakörnyezetben megvalósuló oktatói továbbképzés rendszerének a bővítése, a szakképzés és a vállalatok közötti együttműködés fejlesztése, az oktatói továbbképzési programok kidolgozása, továbbfejlesztése az oktatói pálya megtartó erejének javítására.

 

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés hátránykompenzációs képességének erősítése, mikrotanúsítványok nyilvántartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében
Megítélt támogatás:2.493.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2026.06.30.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 
Konzorciumi partner neve:Klebelsberg Központ
Konzorciumi partner neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partner neve:Oktatási Hivatal

 

A projekt tartalma:

 

A projekt célja elsősorban az ágazatokon átívelő oktatási nyilvántartások egységes szolgáltatási képessége fejlesztésének megalapozása (kiemelten a jelenlegi Kréta, KIR, FIR, SZIR, FAR rendszerek adattartalma és szolgáltatásai tekintetében) többek között a tanulmányi életút követhetőségének, a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő, a tanulást közvetlenül vagy közvetetten támogató szolgáltatások biztosítása érdekében.

A digitális tanulás központi informatikai eszközrendszerének továbbfejlesztése, a differenciált tanulás lehetőségeinek támogatása - DIMOP_PLUSZ-4.1.2-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.1.2-23-2023-00001
Projekt elnevezése:A digitális tanulás központi informatikai eszközrendszerének továbbfejlesztése, a differenciált tanulás lehetőségeinek támogatása
Megítélt támogatás:10.000.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2026.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban az oktatás és képzési rendszerek színvonalának, befogadókészségének, eredményességének javítása a nem formális és informális tanulás érvényesítése révén, a differenciált tanulás lehetőségeinek bővítésével a hátránykompenzáció megvalósítása érdekében, nyilvántartásokkal összekapcsolt tanulástámogató platformok és szolgáltatások (virtuális iskolai környezet) megvalósítása a meglévő rendszerek bázisán, másrészt pedagógusok részére digitális pedagógiai módszertani képzési tartalmak kialakítása.

A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében az EU DigComp2.2-vel összhangban - DIMOP_PLUSZ-4.2.2-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.2.2-23-2023-00001
Projekt elnevezése:A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében az EU DigComp2.2-vel összhangban
Megítélt támogatás:2.500.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Konzorciumi partner neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban a digitális kompetenciák keretrendszerének fejlesztése és bevezetése az EU DigComp 2.2 többnyelvű eszközével összhangban, annak érdekében, hogy a keretrendszer fejlesztésével lehetővé váljon az eddig elért hazai eredmények bázisán, a nemzetközi és EU tartalmi ajánlások figyelembevételével a digitális kompetenciák hazai rendszerszintű kezelhetősége és fejlesztése.

Alapszintű állampolgári digitális kompetencia fejlesztése - DIMOP_PLUSZ-4.2.3-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.2.3-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Alapszintű állampolgári digitális kompetencia fejlesztése
Megítélt támogatás:20.000.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban a 16-74 év közötti lakosság azon tagjainak támogatása, akik digitális kompetenciaszintje nem megállapítható mert az érintett legalább 3 hónapja nem használta az internetet, egyáltalán nincsenek digitális kompetenciái, vagy a digitális kompetenciák mérésére használt keretrendszer alapján az 

(1) információ és adatmenedzsment 

(2) kommunikáció és együttműködés 

(3) digitális tartalmak 

(4) biztonság 

(5) problémamegoldás

területei közül maximum négy terület esetében rendelkeznek alap vagy azt meghaladó kompetenciával.