Kezünkben a digitális jövő

2021-27 Széchenyi Terv Plusz projektek

Információk projektjeinkről

Minőségfejlesztés és továbbképzési paletta bővítése a szakképzésben - GINOP_PLUSZ-5.2.2-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es Széchenyi Terv Plusz programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:GINOP_PLUSZ-5.2.2-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Minőségfejlesztés és továbbképzési paletta bővítése a szakképzésben
Megítélt támogatás:8.215.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2023.12.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2026.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban a szakképző intézmények minőségirányítási rendszerének külső értékelése, és a szakképzésben jelenleg működő minőségirányítási rendszer elemeinek felülvizsgálata, a hazai és nemzetközi tapasztalatok implementálása, az ehhez kapcsolódó módszertani alapok megteremtése, úgymint a szükséges informatikai fejlesztések és szakképzésben dolgozók, ellenőrzést végzők kapcsolódó kompetenciáinak fejlesztése. 

A „Minőségfejlesztés a szakképzésben” című komponensben történik a meglévő dokumentumok (kézikönyv, módszertan) aktualizálását, kiegészítését követően a szakképző intézményekben a külső értékeléshez kapcsolódó minőségirányítási eszközök fejlesztése, pilotja, a minőségirányítási rendszerek működtetését, külső ellenőrzését végzők felkészítése.

A „Továbbképzési paletta bővítése” komponens keretén belül megvalósul a szakképzésben oktatók és a szakképzésben közismereti tárgyat tanítók kötelező továbbképzéséhez kapcsolódó képzéskínálat bővítése, kiemelten a közismereti tárgyak és a tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, továbbá az inkluzív oktatás területén. A vállalati munkakörnyezetben megvalósuló oktatói továbbképzés rendszerének a bővítése, a szakképzés és a vállalatok közötti együttműködés fejlesztése, az oktatói továbbképzési programok kidolgozása, továbbfejlesztése az oktatói pálya megtartó erejének javítására.

 

Konzorciumi partner:

NSZFH

Sajtóközlemény 

Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása - GINOP_PLUSZ-5.2.3-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:GINOP_PLUSZ-5.2.3-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Szakképző intézményi fejlesztések és hátránykompenzáció szakmai támogatása
Megítélt támogatás:6.499.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2023.12.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.08.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partner neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

A projekt tartalma:

A szakképzés minőségének, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának erősítése, valamint a befogadó és hátránykompenzációt erősítő pályázatok eddigi eredményeinek megtartása, fejlesztése, a fejlesztéseket végrehajtó szakképzési centrumok, szakképző intézmények tevékenységének szakmai, módszertani támogatása.

A GINOP Plusz 5. prioritás keretében tervezett feladatok kapcsán a kiemelt projekt az alábbi célok eléréséhez nyújt segítséget:

-              A szakképzésben tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak kiscsoportos fejlesztése; 

-              Akkreditált vizsgaközpontok fejlesztése; 

-              Ágazati képzőközpontok létrehozása; 

-              Szakképzési hátránykompenzációs programok és rugalmas tanulási utak – szakképzési standard projektek                 

                támogatása.

Az idegennyelvi tanulást támogató rendszer továbbfejlesztése keretében – fókuszba helyezve a szakmai nyelvi oktatást, a tanári eszközrendszer gazdagítását, a hozott tanulói hátrányok csökkentését, valamint a tehetséggondozást – moduláris rendszerben felépülő idegennyelvi kompetenciafejlesztő segédanyagok összeállítása, digitális segédletek kidolgozása valósul meg. 

A vizsgaközpontok fejlesztése a GINOP PLUSZ-5.2.3-23 kiemelt projekt koordinációja és szakmai segítségnyújtása mellett kerül megvalósításra kizárólag azon állami, nem állami és egyházi fenntartású szakképző intézmények számára, amelyeknél a GINOP 2014-2020 programozási időszak forrásából nem került akkreditált vizsgaközpont kialakításra.

képzőközpontok kialakítása a GINOP PLUSZ-5.2.3-23 kiemelt projekt koordinációja és szakmai segítségnyújtása mellett kerül megvalósításra kizárólag azon állami, nem állami és egyházi fenntartású szakképző intézmények számára, amelyeknél a GINOP 2014-2020 programozási időszak forrásából nem került ágazati képzőközpont kialakításra. A fejlesztés célja A GINOP-6.2.6-20, GINOP-6.2.7-20, GINOP-6.1.10-VEKOP-19 pályázati konstrukciók során elért eredmények továbbfejlesztése.

A szakképzési hátránykompenzációs programok és rugalmas tanulási utak – szakképzési standard projektek – támogatása során az előzmény projektekben kidolgozott módszertanok, tananyagok és segédanyagok tématerületenként rendszerezett, kereshető módon való elérhetővé tételére kerül sor egy, a digitális térben elhelyezett tudásmegosztó felület kialakításával. A hátránykompenzációs program helyi feltételrendszerének kialakításához kapcsolódó cselekvési tervek elkészítésének támogatása, ellenőrzése, értékelése és jóváhagyása, valamint a standard projektekben közreműködő oktatók, segítők felkészítése a kiemelt projekt feladata.

Az informatikai fejlesztés komponens célja komplex informatikai háttér kialakítása, amelynek során projektmenedzsment rendszer fejlesztése, a tudásmegosztó felület és ügyfélszolgálatot támogató rendszer kialakítása, beszerzés esetén megfelelő és szakszerű integráció biztosítása valósul meg.

 

Konzorciumi partner:

NSZFH

DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.1.1-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés hátránykompenzációs képességének erősítése, mikrotanúsítványok nyilvántartásának bevezetése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében
Megítélt támogatás:2.493.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2026.06.30.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 
Konzorciumi partner neve:Klebelsberg Központ
Konzorciumi partner neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partner neve:Oktatási Hivatal

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban az ágazatokon átívelő oktatási nyilvántartások egységes szolgáltatási képessége fejlesztésének megalapozása (kiemelten a jelenlegi Kréta, KIR, FIR, SZIR, FAR rendszerek adattartalma és szolgáltatásai tekintetében) többek között a tanulmányi életút követhetőségének, a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő, a tanulást közvetlenül vagy közvetetten támogató szolgáltatások biztosítása érdekében.

 

Konzorciumi partnerek:

NSZFH

Klebelsberg Központ 

Oktatási Hivatal 

DKF KFT

Sajtóközlemény

A digitális tanulás központi informatikai eszközrendszerének továbbfejlesztése, a differenciált tanulás lehetőségeinek támogatása - DIMOP_PLUSZ-4.1.2-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.1.2-23-2023-00001
Projekt elnevezése:A digitális tanulás központi informatikai eszközrendszerének továbbfejlesztése, a differenciált tanulás lehetőségeinek támogatása
Megítélt támogatás:10.000.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2026.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban az oktatás és képzési rendszerek színvonalának, befogadókészségének, eredményességének javítása a nem formális és informális tanulás érvényesítése révén, a differenciált tanulás lehetőségeinek bővítésével a hátránykompenzáció megvalósítása érdekében, nyilvántartásokkal összekapcsolt tanulástámogató platformok és szolgáltatások (virtuális iskolai környezet) megvalósítása a meglévő rendszerek bázisán, másrészt pedagógusok részére digitális pedagógiai módszertani képzési tartalmak kialakítása.

 

Konzorciumi partner: 

DKF KFT. 

Sajtóközlemény

A közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése DIMOP_PLUSZ-4.2.1-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.2.1-23-2023-00001
Projekt elnevezése:A közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése
Megítélt támogatás:17.500.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban a közszolgáltatásban dolgozók digitális jártasságának eltérő mértékét figyelembe véve alap és emelt szintű digitáliskompetencia-fejlesztő programok kialakítása és megvalósítása, szükség szerint ágazatspecifikus megközelítéssel, figyelembe véve a közszolgáltatások digitalizálásának területén zajló fejlesztésekhez szükséges kompetenciákat; valamint a DIMOP Plusz-4.1.2-23 kiemelt konstrukció keretében kialakított digitális pedagógiai módszertanhoz kapcsolódóan képzés megvalósítása.

 

Sajtóközlemény

DKF KFT.

A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében az EU DigComp2.2-vel összhangban - DIMOP_PLUSZ-4.2.2-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.2.2-23-2023-00001
Projekt elnevezése:A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében az EU DigComp2.2-vel összhangban
Megítélt támogatás:2.500.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban a digitális kompetenciák keretrendszerének fejlesztése és bevezetése az EU DigComp 2.2 többnyelvű eszközével összhangban, annak érdekében, hogy a keretrendszer fejlesztésével lehetővé váljon az eddig elért hazai eredmények bázisán, a nemzetközi és EU tartalmi ajánlások figyelembevételével a digitális kompetenciák hazai rendszerszintű kezelhetősége és fejlesztése.

 

Konzorciumi partnerek:

NSZFH

DKF KFT.

Sajtóközlemény

Alapszintű állampolgári digitális kompetencia fejlesztése - DIMOP_PLUSZ-4.2.3-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.2.3-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Alapszintű állampolgári digitális kompetencia fejlesztése
Megítélt támogatás:20.000.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban a 16-74 év közötti lakosság azon tagjainak támogatása, akik digitális kompetenciaszintje nem megállapítható mert az érintett legalább 3 hónapja nem használta az internetet, egyáltalán nincsenek digitális kompetenciái, vagy a digitális kompetenciák mérésére használt keretrendszer alapján az 

(1) információ és adatmenedzsment 

(2) kommunikáció és együttműködés 

(3) digitális tartalmak 

(4) biztonság 

(5) problémamegoldás

területei közül maximum négy terület esetében rendelkeznek alap vagy azt meghaladó kompetenciával.

 

Konzorciumi partner:

DKF KFT. 

Sajtóközlemény

DigKomp alapú magasabb szintű állampolgári kompetencia fejlesztés, támogatás, mentorálás DIMOP_PLUSZ-4.2.4-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.2.4-23-2023-00001
Projekt elnevezése:DigKomp alapú magasabb szintű állampolgári kompetencia fejlesztés, támogatás, mentorálás
Megítélt támogatás:20.000.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban a magasabb szintű állampolgári digitáliskompetencia-fejlesztésre irányuló emelt szintű digitáliskompetencia-fejlesztő programok megvalósítása a lakosság körében, támogatva az állampolgárok egyéni munkaerőpiaci érvényesülését és közvetetten a vállalkozások versenyképességét, és ennek érdekében felülvizsgálja és meghatározza azokat a tématerületeket, amelyeken ilyen típusú képzésre szükség van, képzéseket dolgoz ki és/vagy akkreditál, amelyek alkalmasak a DigKomp magas/haladó szintjének megfelelő digitális kompetencia elemek elsajátításának támogatására, valamint akkreditált felnőttképzési intézmények bevonásával az igények és a lehetőségek függvényében hibrid és online távoktatási tanfolyamok formájában mentori szerepvállalással képzéseket valósít meg az egyes tématerületeken.

 

Sajtóközlemény

DKF KFT.

Algoritmikus gondolkodási, matematikai, programozási képességek fejlesztése a köznevelési intézmények bázisán DIMOP_PLUSZ-4.2.5-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.2.5-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Algoritmikus gondolkodási, matematikai, programozási képességek fejlesztése a köznevelési intézmények bázisán
Megítélt támogatás:7.500.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban az algoritmikus gondolkodás alapjainak megteremtése, valamint speciális eszközrendszerrel és módszerekkel támogatva, a formális iskolarendszert kiegészítve, a jelenkor kihívásaihoz és a munkaerőpiac igényeihez igazodva a fiatalok - különös tekintettel a lányok - alkotói szintű digitális kompetenciájának fenntartható módon történő fejlesztése a köznevelési intézmények bázisán.

 

Sajtóközlemény

DKF KFT.

Digitális kompetencia fejlesztés Budapesten: alapszintű, emelt szintű állampolgári, valamint közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetencia fejlesztése DIMOP_PLUSZ-4.2.6-23-2023-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a 2021-2027-es programozási időszak során, Európai Szociális Alap Plusz finanszírozású program keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:DIMOP_PLUSZ-4.2.6-23-2023-00001
Projekt elnevezése:Digitális kompetencia fejlesztés Budapesten: alapszintű, emelt szintű állampolgári, valamint közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetencia fejlesztése
Megítélt támogatás:14.500.000.000 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt megvalósításának kezdő időpontja:2024.01.01.
Projekt tervezett befejezésének ideje:2027.12.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:A felhívás forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 

 

A projekt tartalma:

A projekt célja elsősorban az alap és emelt szintű digitáliskompetencia-fejlesztő programok megvalósítása a lakosság körében, valamint a közszolgáltatásban dolgozók digitális jártasságának eltérő mértékét figyelembe véve alap és emelt szintű digitáliskompetencia-fejlesztő programok megvalósítása Budapesten.

 

Sajtóközlemény

DKF KFT.