Kezünkben a digitális jövő

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) projektek

Információk projektjeinkről

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása - RRF-2.2.3-22-2022-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretén belül a „B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponens” keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:RRF-2.2.3-22-2022-00001
Projekt elnevezése:Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat kialakítása
Megítélt támogatás:10.906.435.792 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt tervezett befejezésének ideje:2026.03.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat
Konzorciumvezető neve:IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Konzorciumi partner neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

 

A projekt tartalma:

A 2019. évi LXXX. szakképzési törvény előírásait figyelembe véve azokhoz a szakmákhoz és szakképesítésekhez, amelyekhez nem áll rendelkezésre a vizsgáztatást lefolytató akkreditált vizsgaközpont, a vizsgáztatási feladatok ellátására egy központi államigazgatási szerv, az  IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (továbbiakban: IKK Nonprofit Zrt.) került kijelölésre. E feladat megvalósítása érdekében kialakításra kerül az Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat. A tervezett projekt keretében, a törvényi kijelölés alapján, az IKK Nonprofit Zrt. bázisán létrehozásra kerül egy országosan elérhető, központi, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt vizsgaközpont hálózat, amely a színvonalas szakmai és képesítő vizsgáztatás alapfeltételeit teremti meg. A vizsgaközpont hálózat központi épületének, infrastruktúrájának, eszköz- és felszerelés parkjának biztosítása a beruházás része.

A projekt megvalósítására 2022.09.15-én aláírásra került a támogatási szerződés.

A tevékenység keretében valósul meg a vizsgaközpont hálózat központi épületének megvásárlása, felújítása és átalakítása. A feladat magába foglalja a központi épület energetikai korszerűsítését fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítését megújuló energiák használatával (napkollektorok/napelemek/hőszivattyú).

Az eszközbeszerzés keretében kerül sor a színvonalas vizsgáztatási eljárás biztosításához szükséges bútorok, műhelyberendezések, gépek stb. megvásárlására. A beszerzendő eszközök, berendezések listája a hálózathoz tartozó – és egyben a fejlesztésbe bevont – szakképzési centrumok igényfelmérései alapján kerül összeállításra.

A projekt a vizsgaközpont vizsgabiztosai számára egy központi vizsgafeladat adatbank létrehozásával és ezek használatához kapcsolódó e-learning tananyagok fejlesztésével és alkalmazásával, valamint az egyedi, speciális vizsgáztatási feltételek kialakításával és az Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat létrehozásával hozzájárul az élethosszig tartó tanulás támogatásához, a munkaerőpiaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás támogatásához, a járvány utáni gazdasági fellendülés támogatásához.

A beruházás 2026. első negyedév végéig megvalósul.

 

Sajtóközlemény - Megkezdődött az „Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont Hálózat kialakítása” című projekt megvalósítása

RRF-2.2.3-22-2022-00001 – NSZFH

Szakképzési digitális tananyagfejlesztés RRF-2.2.1-22-2022-00001

Projekt alapadatok

A projekt Magyarország és az Európai Unió támogatásával a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretén belül a „B – Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponens” keretében konzorciumban valósul meg.

 

Projekt azonosítószáma:RRF-2.2.1-22-2022-00001
Projekt elnevezése:Szakképzési digitális tananyagfejlesztés
Megítélt támogatás:19.745.484.024 Ft
Támogatás mértéke:100%
Projekt tervezett befejezésének ideje:2026.03.31.
Projekt státusza:Megvalósítási szakasz
Forrás megnevezése:XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat
Konzorciumvezető neve:Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Konzorciumi partnerek:KK Innovatív Képzéstámogató Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

A projekt tartalma:

A projekt célja, hogy a Szakképzési digitális tananyagfejlesztés tárgyú beruházás a vállalt tartalommal és ütemezéssel valósuljon meg, továbbá, hogy a szükséges tevékenységek elősegítsék a vállalt feladatok, valamint a kitűzött célok teljesülésének elérését. 

A szakképzési digitális tananyagfejlesztés tárgyú beruházás közvetlen céljai:

  • a szakképzés területét támogató digitális tananyagok fejlesztése azzal a további céllal, hogy a tananyagok a szakképző intézményekben oktatók és tanulók számára elérhetők legyenek,
  • az elkészült digitális tananyagtartalom egy részének tankönyvvé nyilvánítása.

     

RRF-2.2.1-22-2022-00001 – NSZFH

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont komplexum kialakítása - RRF-2.0.0-2021-00003 (Projektindító)

A projektindító támogatás keretében a vizsgaközpontnak helyet adó ingatlan beszerzése volt a cél, hogy annak birtokában minél előbb megkezdődhessen az ingatlan 21. század energiahatékonysági feltételeinek is megfelelő kialakítás megtervezése.

 

Bővebben a projektről itt olvashat.