Kezünkben a digitális jövő

ProjektekKérdések és válaszok
Boritokep
  # Fejlesztések

  5/26/2020


  5 perc olvasási idő


  Címkék

  KRÉTA
  online
  képzés
  digitális

Digitális módszertani támogatások, továbbképzések pedagógusoknak

Hazai és nemzetközi ajánlások a digitális munkarend alatt pedagógusoknak

A tantermen kívüli digitális oktatás hatékonyságának egyik kulcsa a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése. Ennek elősegítése érdekében a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai rövid, adatlap-alapú felmérést végeztek a hazai pedagógus-továbbképzést biztosító szervezetek körében, hogy megtudják: milyen ingyenes módszertani támogatások, illetve digitáliskompetencia-fejlesztést nyújtó e-learning képzések állnak pillanatnyilag a tanárok rendelkezésére. 

A pedagógusoktól olyan megoldások beküldését várták, amelyek térítésmentesek és a digitális pedagógiai kompetencia fejlesztését támogatják, emellett hatékony megoldásokkal tudnak hozzájárulni a vírushelyzetben távoktatásban dolgozó pedagógusok eredményesebb munkavégzéséhez.

A kutatás eredményeként a digitális munkarendet segítő ingyenes módszertani támogatásokkal és e-learning pedagógus-továbbképzésekkel, valamint európai uniós ajánlásokkal is bővült a DPMK távoktatást segítő online adatbázisa.

A hazai, általános iskolai távoktatás támogatására a Klebelsberg Központ a KRÉTA felületéről elérhető digitális módszertani anyagot tett közzé, míg a középiskola és a felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete ingyenesen tette hozzáférhetővé a Digitális módszerek alkalmazása a középiskola és a felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére elnevezésű továbbképzését. A digitális segédanyagok célja, hogy a szakképzésben, a középiskolai oktatásban, valamint a felsőoktatásban résztvevő pedagógusok képesek legyenek az ismeretszerzést digitális eszközök gyakorlati alkalmazásával segíteni, megismerjék az új formális és informális tanulási módszereket és a tanóráikba beágyazva a diákok képességeinek fejlesztéséhez hatékonyan alkalmazzák a rendelkezésükre álló digitális eszközöket. 

Kiemelt fontosságú terület a pályaorientációs tevékenység szerepének megismerése és alkalmazása a tanári munkában, valamint az új módszerek és eszközök alkalmazásával segíteni a középiskolás tanulók felkészítését a felsőfokú tanulmányaikra.  A mindezen területekre alkalmazható módszertani ajánlások azt a célt szolgálják, hogy a középfokú és felsőfokú oktatás közötti szakadék csökkenjen és mérséklődjön a felsőfokú oktatásban a lemorzsolódás, valamint a pedagógus megismerje a reflektív magatartás és a szakmai fejlődés összefüggéseit és elsajátítsa a tudásátadás legújabb módszereit. 

A Komplex Alapprogram 30 órás távoktatási továbbképzése a pedagógusok felkészülését segíti az IKT-alapú óratervezés módszertanára és a tanulás-tanítás folyamataiban alkalmazható, innovatív módszertani megoldások alkalmazására. A továbbképzési anyag abban is segít, hogy elsajátításával az oktatók a diákok számára tudatos digitális magatartást közvetítsenek, melyen keresztül saját és tanítványaik digitális kultúrája is fejlődhet.

A DPMK munkatársai egy linkgyűjteménnyel a nemzetközi kínálatra vonatkozóan is kutatást folytattak, amelynek köszönhetően további, az Európai Unió által közreadott oktatási anyagokkal bővült a digitális ajánlások tárháza. 

Mivel nem létezik olyan univerzális megoldás, amely minden pedagógiai helyzethez egyformán felhasználható, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ olyan módszerek feltérképezésével kívánja segíteni a pedagógusok munkáját, amelyek a leginkább illeszkednek az adott oktatási területekhez, körülményekhez, valamint az aktuális tanulócsoport igényeihez és lehetőségeihez. 

Forrás: IKK, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Kép illusztráció: Shutterstock


Érdekes lehet számodra

Fontos a vállalatok szakképzési szerepe borítókép

Fontos a vállalatok szakképzési szerepe

Egyre többen választják a szakképzést, amelynek egyik fő vonzerejét a duális szakmai oktatás jelentheti.

# Tájékoztatók
Jelentős adókedvezményt kapnak a tanulók után a vállalatok borítókép

Jelentős adókedvezményt kapnak a tanulók után a vállalatok

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium benyújtotta az Országgyűlés elé a szakképzési törvényt módosító javaslatait.

# Tájékoztatók
Április 22: Lányok Napja online borítókép

Április 22: Lányok Napja online

A Nők a Tudományban Egyesület 10. alkalommal szervezi meg a Lányok Napját.

# Tájékoztatók