Kezünkben a digitális jövő

Boritokep
  #Fejlesztések

  5/26/2020


  5 perc olvasási idő


  Címkék

  digitális
  képzés
  online
  KRÉTA

Digitális módszertani támogatások, továbbképzések pedagógusoknak

Hazai és nemzetközi ajánlások a digitális munkarend alatt pedagógusoknak

A tantermen kívüli digitális oktatás hatékonyságának egyik kulcsa a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése. Ennek elősegítése érdekében a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai rövid, adatlap-alapú felmérést végeztek a hazai pedagógus-továbbképzést biztosító szervezetek körében, hogy megtudják: milyen ingyenes módszertani támogatások, illetve digitáliskompetencia-fejlesztést nyújtó e-learning képzések állnak pillanatnyilag a tanárok rendelkezésére. 

A pedagógusoktól olyan megoldások beküldését várták, amelyek térítésmentesek és a digitális pedagógiai kompetencia fejlesztését támogatják, emellett hatékony megoldásokkal tudnak hozzájárulni a vírushelyzetben távoktatásban dolgozó pedagógusok eredményesebb munkavégzéséhez.

A kutatás eredményeként a digitális munkarendet segítő ingyenes módszertani támogatásokkal és e-learning pedagógus-továbbképzésekkel, valamint európai uniós ajánlásokkal is bővült a DPMK távoktatást segítő online adatbázisa.

A hazai, általános iskolai távoktatás támogatására a Klebelsberg Központ a KRÉTA felületéről elérhető digitális módszertani anyagot tett közzé, míg a középiskola és a felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete ingyenesen tette hozzáférhetővé a Digitális módszerek alkalmazása a középiskola és a felsőoktatás közötti átmenet könnyítésére elnevezésű továbbképzését. A digitális segédanyagok célja, hogy a szakképzésben, a középiskolai oktatásban, valamint a felsőoktatásban résztvevő pedagógusok képesek legyenek az ismeretszerzést digitális eszközök gyakorlati alkalmazásával segíteni, megismerjék az új formális és informális tanulási módszereket és a tanóráikba beágyazva a diákok képességeinek fejlesztéséhez hatékonyan alkalmazzák a rendelkezésükre álló digitális eszközöket. 

Kiemelt fontosságú terület a pályaorientációs tevékenység szerepének megismerése és alkalmazása a tanári munkában, valamint az új módszerek és eszközök alkalmazásával segíteni a középiskolás tanulók felkészítését a felsőfokú tanulmányaikra.  A mindezen területekre alkalmazható módszertani ajánlások azt a célt szolgálják, hogy a középfokú és felsőfokú oktatás közötti szakadék csökkenjen és mérséklődjön a felsőfokú oktatásban a lemorzsolódás, valamint a pedagógus megismerje a reflektív magatartás és a szakmai fejlődés összefüggéseit és elsajátítsa a tudásátadás legújabb módszereit. 

A Komplex Alapprogram 30 órás távoktatási továbbképzése a pedagógusok felkészülését segíti az IKT-alapú óratervezés módszertanára és a tanulás-tanítás folyamataiban alkalmazható, innovatív módszertani megoldások alkalmazására. A továbbképzési anyag abban is segít, hogy elsajátításával az oktatók a diákok számára tudatos digitális magatartást közvetítsenek, melyen keresztül saját és tanítványaik digitális kultúrája is fejlődhet.

A DPMK munkatársai egy linkgyűjteménnyel a nemzetközi kínálatra vonatkozóan is kutatást folytattak, amelynek köszönhetően további, az Európai Unió által közreadott oktatási anyagokkal bővült a digitális ajánlások tárháza. 

Mivel nem létezik olyan univerzális megoldás, amely minden pedagógiai helyzethez egyformán felhasználható, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ olyan módszerek feltérképezésével kívánja segíteni a pedagógusok munkáját, amelyek a leginkább illeszkednek az adott oktatási területekhez, körülményekhez, valamint az aktuális tanulócsoport igényeihez és lehetőségeihez. 

Forrás: IKK, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

Kép illusztráció: Shutterstock


Érdekes lehet számodra

„Közös ügyünk az ápolás” borítókép
„Közös ügyünk az ápolás”

A Magyar Ápolási Egyesület és a Szolnoki Szakképzési Centrum második alkalommal rendezi meg az egészségügyi szakképzésben tanuló 10. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos diákok számára, a „KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS” szakmai versenyét.

# Felhívások
Egyéni Tanulási Számla és Készségek Európai Éve Záró konferencia borítókép
Egyéni Tanulási Számla és Készségek Európai Éve Záró konferencia

Egyéni Tanulási Számlák kialakítása és megvalósítása Magyarországon és Készségek Európai Éve közös Záró konferencia

# Rendezvények
Félévértékelő és orientációs szakmai nap borítókép
Félévértékelő és orientációs szakmai nap

Idén is folytatódnak a rugalmas tanulási utak szakemberei számára szervezett rendezvények

# Rendezvények