Kezünkben a digitális jövő

Boritokep
  #Tájékoztatók

  2/13/2020


  7 perc olvasási idő


  Címkék

  orientációsévfolyam
  oktatás
  szakma
  ösztöndíj
  pályaorientáció

Orientációs osztályok indulnak a pályaválasztásban bizonytalan tanulóknak

A 2020/2021-es tanévtől már 25 szakképzési centrum várja a tanulókat orientációs fejlesztésre, amelynek célja, hogy a diákok a képességeikhez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapokat is megszerezhessék

Az általános iskola 8. osztályában a tanulók még nem minden esetben állnak készen a pályaválasztásra, gyakran bizonytalanok, hogy melyik iskolába jelentkezzenek, pedig hosszú távon csak abban a szakmában tudunk kiteljesedni, amelyik illeszkedik képességeinkhez, érdeklődésünkhöz és személyiségünkhöz. A pályaválasztási döntés megalapozásához ezért nagyon fontos a reális önismeret és pályaismeret.

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. 

Az orientációs osztály elindításának lehetőségét már a 2018-as törvénymódosítás lehetővé tette, így indulhatott el az ITM támogatásával a Piarista Rend Magyar Tartományának pilot programja Gödön 2018-ban. Az kísérleti program indítása népszerűnek bizonyult, a 2019/2020-as tanévre a túljelentkezés négyszeres volt, idén pedig újabb hét iskola csatlakozott a kezdeményezéshez.  Az orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában – mondja ki a szakképzési törvény napokban megjelent végrehajtási rendelete. 

Az orientációs évfolyam nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül. A képzés főbb pilléreit az alapkészségek, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, továbbá pályaorientációs tevékenységek alkotják. A program kiemelt figyelmet fordít a 21. századi munkavállalói kompetenciák – például együttműködés, csapatmunka, kritikus gondolkodás és problémamegoldás – erősítésére. A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával történik. A biztos jövőkép és életpálya reménye a tanulók motivációjának erősödését eredményezheti.  

A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus szakközépiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban.  

A siker kulcsa a személyes kísérés, a tanulók fejlődési útjának folyamatos követése. A program segít a tanulóknak önmaguk megismerésében. Mentoruk vezetésével célokat tűznek ki, törekednek azok megvalósítására, és közben megtanulják értékelni eredményességüket, feltárják az eredménytelenség okait. Fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak csapatban dolgozni.  

Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

Mit nyer a tanuló, ha elvégzi az orientációs évfolyamot?

 • Az egy éves befektetés a jövőben megtérül: a tanuló az orientációs év során megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet, elhivatottságot, mihez van tehetsége, így a megfelelő információk birtokában, megalapozottan tud döntést hozni a szakmaválasztásról.
 • Motiváltan kezdi a szakképzési szakaszt, hiszen azt a szakmát tanulja majd, ami neki való, amit úgy választott, hogy az orientációs év során lehetősége volt megismerni milyen feladatok várnak majd rá.
 • Rálátást szerez a szakmák széles skálájára, ami nemcsak a szakképzési szakaszban válik a tanuló hasznára, hanem munkavállalóként is orientálja majd a fejlődésre, saját maga továbbképzésére.

Mikor válaszd az orientációs előkészítő évfolyamot?

 • ha még nem állsz készen arra, hogy szakmát válassz,
 • ha több minden is érdekel és a jövődet több szakmában is el tudod képzelni,
 • ha nem oda vettek fel, ahova szeretted volna,
 • ha jobban tudsz fejlődni valós, életközeli feladatok megoldása révén, mint a hagyományos iskolai keretek között.

A 2020/2021. tanévre az alábbi 25 szakképzési centrum összesen 36 tagintézménye tervezi az orientációs előkészítő osztály indítását (a tényleges beiskolázás a jelentkezők függvényében alakul majd ki).

Orientációs évfolyam indítását a 2020/2021-es tanévben tervező szakképzési centrumok és tagintézményeik listája a linkre kattintva tekinthetők meg.

Kép: Shutterstock


Érdekes lehet számodra

Fejlesztések Békéscsabán borítókép
Fejlesztések Békéscsabán

A Légi és Gépipari Képzőközpont 1,7 milliárd forintból újulhat meg

# Fejlesztések
Iskolafelújítások Zuglóban borítókép
Iskolafelújítások Zuglóban

Pölöskei Gáborné: a 21. századi szakképzőintézmény-fejlesztési program a minőségi oktatást segíti

# Fejlesztések
Megkezdődtek a szakmai vizsgák a szakképzésben borítókép
Megkezdődtek a szakmai vizsgák a szakképzésben

Rendben zajlanak az érettségi vizsgák a technikumokban és elindultak a szakmai vizsgák is a szakképző intézményekben.

# Tájékoztatók