Kezünkben a digitális jövő

Boritokep
    #Tájékoztatók

    6/8/2023


    6 perc olvasási idő


    Címkék

Szakképzési program Magyarországon

Svájci-Magyar Együttműködés

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. 2023. május 25-én egyeztetést tartott a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakában megvalósítani tervezett Szakképzési program Magyarországon című támogatási intézkedéseiről a programban érintett felekkel. Az IKK Zrt. programoperátorként végzi a program szakmai előkészítését.

Az eseményen részt vettek a Szakképzési Innovációs Tanács tagjai, a Szakképzési centrumok kancellárjai és főigazgatói, a vizsgaközpontok vezetői, civil szervezetek, a kamarák és felsőoktatási intézmények képviselői, valamint a Nemzeti Irányító Hatóság, a Svájci Hozzájárulási Iroda és a közreműködő szervezet munkatársai. A rendezvény 60 fő részvételével zajlott, akik megismerhették a szakképzési program keretében tervezett fejlesztéseket. Az eseményen Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára kiemelte a szakképzési rendszer reformjának megvalósult intézkedéseit és ismertette az elért eredményeket. Előadásában felhívta a figyelmet a Svájci programban tervezett fejlesztések szakképzési rendszert érintő fontosságára. A Svájci Alapból megvalósítandó program szakmai tevékenységeit és indikátorait Hudacsek László Péterné, az IKK Zrt. szakmai igazgatója mutatta be.

A konzultációra történő jelentkezéskor, továbbá a rendezvényen lehetősége nyílt a résztvevőknek kérdéseik, javaslataik megfogalmazására a programot illetően. Az előzetesen és a helyszínen felvetett javaslatokat a szakképző intézmények különböző fenntartóinak és a duális képzésben résztvevő vállalatoknak az együttműködésére, a meglévő tudás megosztására, és felhasználására, továbbá a fejlesztési eredmények disszeminálásának igényére irányultak. A hátrányos helyzetű járásokban, térségekben található szakképző intézmények fejlesztési programba való bevonása is igényként merült fel, összhangban a Svájci program célkitűzéseivel.

A rendezvény megfelelő keretet biztosított a fejlesztésben érdekelt felek szakmai véleménycseréjére, továbbá a megjelentek által előzetesen és a helyszínen megfogalmazott álláspontok megismerésére. Az eseményen jelenlévő nagyszámú résztvevők részéről tapasztalt érdeklődés és a megfogalmazott vélemény bizonyítja a tervezett fejlesztések szükségességét és megalapozottságát. 

 

On the 25th of May, IKK Innovative Training Support Centre Plc. organised the stakeholder consultation of the support measure proposal "VET Programme in Hungary", which is planned to be implemented within the framework of the 2nd Swiss-Hungarian Cooperation Programme. IKK Plc. as programme operator is responsible for the technical preparation of the programme.

The event was attended by the members of the VET Innovation Council, chancellors and directors-general of VET centres, heads of examination centres, representatives of NGOs, chambers and higher education institutions, as well as by the National Coordination Unit, the Swiss Contribution Office and the staff of the Intermediate Body. The event took place with the participation of 60 people, who were able to learn about the developments planned within the framework of the vocational training programme. The Deputy State Secretary for Vocational Education and Training of the Ministry of Culture and Innovation, Mrs. Gáborné Pölöskei was also present at the event. She presented the measures already implemented in the reform of the vocational education and training system, the results achieved and the importance of the developments planned in the Swiss programme for the vocational education and training system. Mrs. Péterné László Hudacsek, General-Director of IKK Plc. presented the professional activities and indicators of the VET programme to be implemented in 2nd Swiss-Hungarian Cooperation Programme.

The participants had the opportunity to ask questions and make suggestions about the programme during the applying of the consultation and during the event. The participants' proposals were related to the cooperation between VET providers and companies participating in dual training, the sharing and use of existing knowledge, and the need to disseminate development results. The involvement of VET institutions in disadvantaged districts and regions in the development programme was also requested, in line with the objectives of the Swiss programme.

The event provided an appropriate framework for the professional exchange of views between the stakeholders involved in the development, and for listening to the views expressed by the participants in advance and on the spot. The interest shown and the opinions expressed by the large number of participants at the event demonstrate the need for the planned improvements and their soundness.

 

Budapest, 2023. május 30.

Készítette: IKK Zrt.

 

 


Érdekes lehet számodra

Kizárólag érettségire felkészítő képzés borítókép
Kizárólag érettségire felkészítő képzés

Helyi mintatantervek készültek

# Tájékoztatók
Szakképzési politikák Európában borítókép
Szakképzési politikák Európában

A Cedefop közzétette az európai szakképzési politikák időrendi áttekintését. Az európai szakképzési politikák időrendi áttekintése értékes információforrás a ReferNet hálózat országaiban: az Európai Unióban, Izlandon és Norvégiában. A publikáció a szakképzéssel és az életen át tartó tanulással kapcsolatban mintegy 1 000 szakpolitikai gyakorlatot tartalmaz.

# Tájékoztatók
Oktatás ágazati tanév indító szakmai nap  borítókép
Oktatás ágazati tanév indító szakmai nap

A személyiségük a legfontosabb munkaeszközük

# Tájékoztatók