Kezünkben a digitális jövő

Svájci-Magyar Együttműködési Program

A szakképzés fejlesztése a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakában

A Svájci Államszövetség hozzájárul az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez. Az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében e célból második alkalommal nyújt támogatást több európai uniós tagországnak, köztük Magyarországnak is.

2022. június 30-án került aláírásra az Európai Unió és a Svájci Államszövetség által az az Egyetértési Megállapodás, mely lehetővé tette, hogy hivatalos keretek között bilaterális tárgyalások útján véglegesítésre kerüljenek a támogatás felhasználásának feltételei Magyarország és a Svájci Államszövetség között. Ennek a folyamatnak a részeként került aláírásra 2022. november 8-án Magyarország és a Svájci Államszövetség között a Keretmegállapodás, melynek köszönhetően megkezdődhetett a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának (a továbbiakban: együttműködési program) végrehajtása.

Az együttműködési program általános célkitűzésének elérése érdekében az együttműködési program keretében támogatott támogatási intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a gazdasági növekedéshez, a szociális partnerség erősítéséhez, és a (fiatalokat érintő) munkanélküliség csökkentéséhez. Ezen célok elérését szolgálja a Szakképzési program Magyarországon c. támogatási intézkedés, amelynek elfogadásáról 2023. november közepén született támogató döntés, majd 2023. november 29-én írták alá a támogatási intézkedés támogatási megállapodását a két tagállam képviselői. A támogatási intézkedés aláírásáról bővebben itt olvashat.

A szakképzési fejlesztés fő célja 

A program stratégiai célja a szakképzésből kikerülő fiatal és felnőtt munkavállalók munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének biztosítása az ország gazdasági stabilitásának megőrzése és a szociális biztonság megteremtése érdekében. A gazdasági stabilitás megteremtésének egyik eszköze a gazdasági fejlődéshez szükséges megfelelő számú, szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás rendelkezésre állásának biztosítása, amely a szakképzésben tanulók magas szintű szakmai képzésével és a gazdaság igényeinek is megfelelő kompetenciák fejlesztésével valósítható meg.

A program stratégiai céljainak elérését – a Szakképzés 4.0 szakpolitikai stratégiával összhangban – a pályaorientáció és életpálya-tanácsadás fejlesztésével és a projektalapú oktatás és vizsgáztatás széles körű elterjesztése szolgálja a leghátrányosabb helyzetű régiókban működő szakképzési centrumok bevonásával, majd a fejlesztési eredmények széles körű elterjesztésével. 

 


Tervezett beavatkozások

A tervezett fejlesztések megvalósítása

A fejlesztések megvalósításának időbeni ütemezése, pénzügyi kerete

A programvégrehajtás intézményrendszere


Hírek

Svájci-Magyar Együttműködési Programhoz kapcsolódó hírek

A programmal kapcsolatos aktualitások

Tovább