Kezünkben a digitális jövő

ProjektekOktatói Továbbképzési Rendszer
Kérdések és válaszok
Boritokep
  # Tájékoztatók

  5/13/2020


  4 perc olvasási idő


  Címkék

  követelmény
  módszertan
  bér

Júliustól nő az oktatók bére a szakképzésben – ezek az értékelés szempontjai

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közzétette a szakképzésben dolgozó oktatók teljesítményértékeléséhez készített módszertani útmutatót

Az új szakképzési törvény értelmében a szakképző intézmények oktatói – akik az ágazati alapoktatási, a szakirányú oktatási és a közismereti oktatási feladatokat ellátják – 2020. július 1-jétől munkaviszonyban látják el feladatukat, és a munkaszerződésükben meghatározott mértékű munkabérre lesznek jogosultak. Ahogy korábban is írtuk, az őket megillető alapbér meghatározása, valamint ezt követően háromévenkénti értékelésük transzparens értékelési rendszer szerint fog történni, amely a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének, illetve minőségpolitikájának részét fogja képezni.

Az értékelési rendszert a szakképző intézmények vezetőinek kell kialakítania, amelyhez segítséget nyújt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott módszertani javaslat, szempontsor.

Az oktatói értékelés szempontjai az oktatókra vonatkozó minőségi elvárásokat és indikátorokat megfogalmazó Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQAVET) és a jellemzően nagyvállalatok által használt munkakör-értékelést szolgáló „Hay-rendszer” alapulvételével készültek. Az oktatói értékelési rendszer a pedagógus minősítési rendszert váltja fel a szakképzésben, és a szakképző intézmény minden oktatói munkakörére (közismereti -, szakmai oktatók, pszichológus, könyvtáros tanár, fejlesztő pedagógus) alkalmazható.  

A bérek megállapítása a teljesítmény értékelése alapján történik, ami azt jelenti, hogy lesznek olyanok, akiknek a fizetése júliustól akár ötven százalékkal is megemelkedik, míg másnak az átlag alatti mértékben nő. A törvény értelmében az oktatók munkabérét úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a hasonló munkakört betöltők által elérhető havi jövedelemhez, továbbá legyen tekintettel a szakképző intézmény alkalmazottjának a szakképző intézménnyel fennálló jogviszonya időtartamára. A jogszabály alapján a munkabért nem lehet alacsonyabban megállapítani az oktató 2019. március 1. és 2020. május 31. közötti időtartamra járó illetményének számtani közepénél. Vagyis az azonos munkakörben, változatlan feladatmennyiséget ellátó tanárok bére a júliusi jogállásváltással nem csökkenhet.

Az intézkedéssel elérni kívánt cél a szakképzésben dolgozó oktatók nagyobb anyagi megbecsülése és egy versenyképes, motiváló bérezési rendszer bevezetése mellett a naprakész gyakorlati ismeretekkel rendelkező vállalati szakemberek minél nagyobb arányú bevonása a szakmai oktatásba. A béremelésre és az óraadók óradíjának emelésére a kormány éves szinten 35 milliárd forintot biztosít.

Kép illusztráció: Shutterstock


Érdekes lehet számodra

Pályaválasztás előtt a nyolcadikosok borítókép
Pályaválasztás előtt a nyolcadikosok

Pölöskei Gáborné: egy jó szakma ugyanúgy lehet karrierút, mint a diploma

# Tájékoztatók
Rugalmas tanulási utak a szakképzésben – Göd 2.0 pilot program szakmai konferencia borítókép
Rugalmas tanulási utak a szakképzésben – Göd 2.0 pilot program szakmai konferencia

Több mint 120 szakember részvételével valósult meg a Rugalmas tanulási utak a szakképzésben elnevezésű konferencia 2021. szeptember 16-án.

# Tájékoztatók
Szakképzés fejlesztés Kárpátalján borítókép
Szakképzés fejlesztés Kárpátalján

A határon átnyúló szakmai oktatásban már több mint háromszáz kárpátaljai fiatal vesz részt.

# Tájékoztatók