Kezünkben a digitális jövő

Boritokep
  #Tájékoztatók

  6/30/2022


  9 perc olvasási idő


  Címkék

  diák
  fejlődés
  szakma
  Műhelyiskola
  SzakképzésiCentrum

Konferencia a Siófoki Szakképzési Centrumban a rugalmas tanulási utak tapasztalatairól

A Siófoki Szakképzési Centrum az Erasmus+ Felnőttkori tanulás európai cselekvési tervének bevezetése (AL Agenda) projekt támogatásával konferenciát rendezett „Rugalmas tanulási utak a gyakorlatban – nehézségek és megoldások” címmel Balatonbogláron, a Mathiász János Technikum és Gimnáziumban.

 

A június 2-i konferencián az érdeklődők a hagyományos, személyes jelenlét mellett online formában is részt vehettek.  A szakmai nap első részében előadók mutatták be a rugalmas tanulási utak gyakorlati megvalósulásának a tanév során felhalmozott tapasztalatait, majd a szakmai nap második felében a résztvevők tematikus workshopokon vehettek részt, ahol a rugalmas tanulási utak kapcsán felmerült kérdéseket, nehézségeket kis létszámú csoportokban dolgozták fel.

Horváth Péter, a Siófoki Szakképzési Centrum főigazgatója bemutatta a centrum iskoláit és az oktatott ágazatokat, szakmákat. Somogy megyében szignifikáns különbség figyelhető meg a Balaton-parti, valamint a Balatontól délebbre fekvő települések gazdasági és demográfiai mutatói között. Ezt a törésvonalat képezi le a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának alakulása a Siófoki SZC iskoláiban. A centrum négy Balaton-parti iskolájában a 2H/3H-s tanulók aránya töredéke a marcali iskolában tapasztalhatónál. Az orientáció, a dobbantó és a műhelyiskola programok az egyik jelentős beavatkozási pontját jelentik a Siófoki SZC hátránykompenzációs tárházának.

Hudacsek Lászlóné, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) szakmai elnökhelyettese fenntartói szemszögből ismertette a rugalmas tanulási utak nyomon követését célzó statisztikákat, kitért az uniós célkitűzések és a rugalmas tanulási utak kapcsolódási pontjaira, valamint bemutatta a dobbantó és műhelyiskola programok pályakövetési eredményeit.

Leiner Vera, az IKK projektkoordinátora „Szakmai készségek fejlesztése, munkaerőpiaci esélyek növelése” című előadásában a Cedefop (Európai Szakképzésfejlesztési Központ) Skills Forecast elnevezésű online eszközét mutatta be, amely a munkaerőpiac által elvárt készségek előrejelzését teszi elérhetővé ágazatok, szakmák és országok szerint, látványos infografikák segítségével. Az online eszköz a rugalmas tanulási utat megvalósító programokban támogathatja a pályaorientációs és szakmaszocializációs tevékenységeket.

A Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium igazgatóhelyettese és egyben a rugalmas tanulási utakhoz kapcsolódó programok csoportjának vezetője dr. Magori Beáta, valamint Gabb Rita, a Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola gyógypedagógusa a Siófoki SZC gyakorlatát mutatták be az orientációs évfolyam, a dobbantó program, és a műhelyiskola megvalósításában.

Sárosdi Bernadettől, a Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola igazgatójától a Tolna Megyei Szakképzési Centrumban működő dobbantó és műhelyiskola programok gyakorlatáról hallhattunk.

A Siófoki SZC-ben a rugalmas tanulási utakat megvalósító programok létjogosultságát igazolja a programok iránti érdeklődés, a lemorzsolódás megakadályozására tett erőfeszítések eredményei, a lemorzsolódottak oktatásba és társadalomba történő visszavezetésének szándéka és az esélyteremtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Rugalmas tanulási utak létjogosultsága a Siófoki SZC gyakorlatában (forrás: dr. Magori Beáta konferenciaelőadása)

 

A Mathiászban működő dobbantó és műhelyiskola programokban az oktatást diagnosztizáló mérésekre (bemeneti- és kimeneti mérések) alapozzák és személyes élményekhez kapcsolódó tanulást indukálnak. Eszközeik a kooperatív tanulásszervezés, a projektalapú oktatás, valamint a fejlesztő és támogató értékelés. Az iskola célja a csapatépítés, amely mind a diákok, mind az oktatók kötődését erősíti a programhoz, az iskolához és egymáshoz.

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: Siófoki SZC: Csapatot építünk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Nonformális és informális tanulási környezet a Hikman Béla Szakképző Iskola orientációs programjában

 (forrás: Gabb Rita konferenciaelőadása)

 

A csoportkohézió kialakítása a Hikman Béla Szakképző Iskola orientációs évfolyamán is kiemelt cél. Az orientációs évfolyamon tantárgyak oktatása helyett a tanulók kompetenciájának fejlesztése​ történik. 

Kompetencia területek:                                                                   ​

 • Kommunikációs kompetenciák​
 • Tanulási kompetenciák​
 • Szociális kompetenciák​
 • Életpálya építéssel és a munkavállalói léttel kapcsolatos kompetenciák​
 • A munkavégzéshez kapcsolódó kompetenciák​
 • Digitális kompetenciák​
 • Alapkészségek​
 • Transzverzális készségek (kritikus gondolkodás, vállalkozói és kezdeményezőkészség, problémamegoldás, együttműködés képessége)​

 

A szakmai nap második felében szervezett workshopok témái: 

 • Dobbantó program - problémák és megoldások. A workshopot vezette: dr. Magori Beáta
 • Orientációs iskola - problémák és megoldások. A workshopot vezette: Gabb Rita
 • Műhelyiskola - problémák és megoldások. A workshopot vezette: Sárosdi Bernadett
 • Rugalmas tanulási utak adminisztratív és intézményi kérdései. A workshopot vezette: Leiner Vera

 

Kép forrásának megjelölése: Siófoki Szakképzési Centrum

 

 

 


Érdekes lehet számodra

Kreatív ágazati szakmai nap borítókép
Kreatív ágazati szakmai nap

A szakképzés legfiatalabb ágazatában is elindultak a szakmai rendezvények

# Tájékoztatók
Egyéni Tanulási Számla és Készségek Európai Éve Záró konferencia borítókép
Egyéni Tanulási Számla és Készségek Európai Éve Záró konferencia

Egyéni Tanulási Számlák kialakítása és megvalósítása Magyarországon és Készségek Európai Éve közös Záró konferencia

# Rendezvények
Megkezdődött a Szakma Sztár borítókép
Megkezdődött a Szakma Sztár

Orbán Viktor: szakmunka és szakmunkás nélkül nincs jövő

# Rendezvények