Kezünkben a digitális jövő

Boritokep
    #Projektek

    6/3/2024


    6 perc olvasási idő


    Címkék

Újabb kiemelt projektek indultak

A 2021-27 Széchenyi Terv Plusz programon belül a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz keretében 2024-ben további 4 új kiemelt projekt indult a digitális kompetenciafejlesztés, a munkaerőpiaci esélyek javítása, az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi mobilitás és integráció lehetőségeinek bővítésére.

„A közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése” című (DIMOP_PLUSZ-4.2.1-23-2023-00001 azonosító számú) projekt megvalósításához 17.500.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás forrását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt célja a közigazgatásban, közszolgáltatásokban, köznevelésben és szakképzésben dolgozók digitális kompetenciaszintjének fejlesztése a Digitális Kompetencia Keretrendszer segítségével. Az új Digitális Tanulástámogató Rendszer lehetővé teszi a digitális készségek folyamatos fejlesztését és értékelését, figyelembe véve az egyéni igényeket. A projekt során az IKK Zrt. támogatja a digitális szakképzési rendszer kialakítását és a közfeladatot ellátó intézmények digitális átállását. A képzések tantermi, vegyes és e-learning formában zajlanak, ingyenesen, mentori támogatással. A fejlesztések illeszkednek az EU elvárásaihoz, és biztosítják a kompetencia-tanúsítványok nemzetközi megfeleltethetőségét.

A projektet az IKK Zrt. és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. konzorciumban valósítja meg.

„DigKomp alapú magasabb szintű állampolgári kompetencia fejlesztés, támogatás, mentorálás” című (DIMOP_PLUSZ-4.2.4-23-2023-00001 azonosító számú) kiemelt projekt megvalósításához 20.000.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás forrását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt célja a digitális kompetenciák fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása, javítva ezzel az aktív korú népesség életminőségét és munkaerőpiaci esélyeit. A projekt 2027-ig valósul meg Magyarország kevésbé fejlett régióiban, a DigComp 2.2 keretrendszerre alapozva, melynek keretében magasabb szintű digitális kompetenciák fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, és külföldi jó gyakorlatok adaptálása történik. Az ingyenes képzések célcsoportja a 16-74 év közötti állampolgárok, különösen nők és atipikus foglalkoztatásra alkalmas személyek. 

A projektet az IKK Zrt. és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. konzorciumban valósítja meg.

„Algoritmikus gondolkodási, matematikai, programozási képességek fejlesztése a köznevelési intézmények bázisán” című (DIMOP_PLUSZ-4.2.5-23-2023-00001 azonosító számú) projekt megvalósításához 7.500.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás forrását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt célja, hogy fejlessze a 10-23 éves korosztály algoritmikus gondolkodását, matematikai és programozási készségeit, különös tekintettel a lányok/nők és a kevesebb lehetőséggel rendelkező csoportok bevonására. A virtuális tanulási környezet létrehozása és a digitális tartalmak bővítése révén támogatja a differenciált oktatást és a digitális kompetenciák fejlesztését. A projekt hozzájárul a fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javításához, a nők és hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci integrációjához, és a magas hozzáadott értékű munkahelyekhez való hozzáférésük növeléséhez, ezzel elősegítve mélyebb társadalmi változásokat Magyarország egész területén.

A projektet az IKK Zrt. és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. konzorciumban valósítja meg.

„Digitális kompetencia fejlesztés Budapesten: alapszintű, emelt szintű állampolgári, valamint közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetencia fejlesztése” című (DIMOP_PLUSZ-4.2.6-23-2023-00001 azonosító számú) kiemelt projekt megvalósításához 14.500.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás forrását az Európai Szociális Alap Plusz és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt elsődleges célja, hogy Budapest felnőtt lakosságának és a közfeladat-ellátásban dolgozók digitális kompetenciáit fejlessze, a munkaerőpiaci igényekre alapozva. A képzések ingyenesek, tantermi, online és vegyes formában, mentori támogatással történnek. A cél a digitális eszközök használatának javítása, a közfeladat-ellátás hatékonyságának növelése, a munkaerőpiaci esélyek és a társadalmi mobilitás javítása, valamint az egész életen át tartó tanulás támogatása.

 

A projektet az IKK Zrt. és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. konzorciumban valósítja meg.

 

A projektekről bővebb információ ITT található.

 

Forrás: IKK

Képillusztráció: Shutterstock

 

 


Érdekes lehet számodra

Módosítások a Képzési és Kimeneti Követelményekben borítókép
Módosítások a Képzési és Kimeneti Követelményekben

Felmenő rendszerben módosult 26 szakma KKK-ja

# Tájékoztatók
Megkezdődött a Szakma Sztár borítókép
Megkezdődött a Szakma Sztár

Orbán Viktor: szakmunka és szakmunkás nélkül nincs jövő

# Rendezvények
Beszámoló az Egyéni Tanulási Számla záró konferenciájáról borítókép
Beszámoló az Egyéni Tanulási Számla záró konferenciájáról

Közös konferenciával zárult a HUN-ILA projekt és a Készségek Európai Éve Magyarországon

# Tájékoztatók